Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / [Tông đồ Cầu nguyện]: 12.9.2019, Click To Pray

[Tông đồ Cầu nguyện]: 12.9.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12-09

🎏CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha trên trời, con tạ ơn Cha vì ngày mới hôm nay và vì vẻ đẹp tuyệt diệu của tạo vật. Thưa Cha, sống theo Tin Mừng thỉnh thoảng cũng có những thử thách, nhất là khi con phải cố gắng yêu thương kẻ thù của mình, thực sự là một việc khó khăn để thi hành. Nguyện xin Cha ban cho con một trái tim biết tha thứ, không mong muốn điều bất hạnh cho một ai, và luôn tin rằng sự hoán cải là điều có thể thực hiện được. Con xin dâng ngày sống này để cầu nguyện cho việc bảo vệ biển cả và đại dương, như lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng xuyên suốt tháng này. Sáng Danh Đức Chúa Cha…
WITH JESUS IN THE MORNING
Heavenly Father, thank you for this day and for the beauty of creation! It is often difficult to live the Gospel, especially when trying to love our enemies. It is a difficult call to fulfill! I ask you, Lord, for the grace to have a forgiving heart and not wish evil on anyone, believing that conversion is always possible. I offer this day for the protection of the seas and oceans, as Pope Francis asks us during this month. Glory Be…
— ∞ + ∞ —
💕CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Con cố gắng đọc Lời Chúa mỗi ngày, và dành ra vài phút để suy ngẫm, lưu giữ những Lời ấy trong lòng. Nếu con cố gắng thực hành việc này vào lúc sáng sớm ngay khi con vừa thức dậy, thì ngày sống của con sẽ trở nên tốt hơn, vì Lời Chúa sẽ soi sáng cả ngày hôm đó và cả những việc làm của con nữa. Nếu con để cho Lời Chúa đụng chạm đến bản thân mình, thì bình an sẽ ngự trị trong tâm hồn con.

WITH JESUS DURING A DAY
I strive to read the word of God every day and take a few minutes to meditate on it, dwell on it and keep it in my heart. If I can do this early in the morning when I get up, my day will be better, because it will brighten my whole day and my actions. If I let myself be touched by the Word of God, peace can finally enter my soul.
— ∞ + ∞ —
🎆CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Vào cuối ngày sống hôm nay, con dừng lại một chút để làm phút hồi tâm. Con biết ơn thật nhiều vì điều gì? Con muốn dâng gì lên cho Chúa? Ngay lúc này con cần điều gì nhất? Con lưu tâm đến mọi suy nghĩ, những điều con đã học, ân sủng mà con được lãnh nhận, hay một việc giúp đỡ mà con đã làm cho anh em con. Con tạ ơn Chúa, vì những người đã giúp đỡ con khi con cần, và xin dâng lời cầu nguyện cho họ. Con trông mong một ngày mới lại đến để con được phụng sự Chúa hết lòng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Kiểm tra tương tự

Hãy sám hối (23.10.2021 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên)

Hãy sám hối (Lc 13, 1-9)   1 Cùng lúc ấy, có mấy người đến …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-10

  🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀 ⏰NGÀY 22/10/2021⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Chúa Giê-su, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.