Trang chủ / ____THÔNG BÁO / Các khóa Linh Thao – Năm 2020

Các khóa Linh Thao – Năm 2020

 

Cộng đoàn Thánh Gia – Dòng Tên sẽ tổ chức các khóa Linh Thao, tiếp nhận mọi người khao khát gặp gỡ Chúa, nhằm canh tân đời sống, phân định ơn gọi, hiểu biết, yêu mến và bước theo Chúa hơn trong ơn gọi của mình.

Sau đây là các khóa Linh Thao. Mỗi khóa kéo dài 8 ngày trọn, bắt đầu từ chiều ngày đầu tiên và kết thúc vào sáng cuối cùng.

Thời gian Nơi chốn Người hướng dẫn Ghi chú
Khóa 1: 02 – 11/01 CĐ Thánh Gia    
Khóa 2: 11 – 20/02 CĐ Thánh Gia    
Khóa 3: 02 – 11/03 CĐ Thánh Gia    
Khóa 4: 25/3 – 03/04 CĐ Thánh Gia    
Khóa 5: 04 – 13/05 CĐ Thánh Gia    
Khóa 6: 02 – 11/06 CĐ Thánh Gia    
Khóa 7: 01 – 10/07 CĐ Thánh Gia    
Khóa 8: 04 – 13/08 CĐ Thánh Gia    
Khóa 9: 01 – 10/09 CĐ Thánh Gia    
Khóa 10: 06 – 15/10 CĐ Thánh Gia    
Khóa 11: 03 – 12/11 CĐ Thánh Gia    
Khóa 12: 08 – 17/12 CĐ Thánh Gia    

 

Chi phí đóng góp tiền ăn và vật dụng: 120.000 đồng/ ngày (nếu ai khó khăn về tài chính, xin cho biết).

Ngoài ra, người tham dự khóa Linh Thao còn được mời gọi giúp đỡ người đồng hành thiêng liêng, tùy theo tự do, hoàn cảnh và lòng hảo tâm của mình.

Những ai muốn tìm hiểu hoặc đăng ký tham dự Linh Thao, xin liên hệ theo số điện thoại: 0251.3985.942; DĐ: 0967.664.315; Email: [email protected].

Địa chỉ cộng đoàn Thánh Gia: 651 Ngũ Phúc, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai.

 

Hố Nai, ngày 02 tháng 09 năm 2019

Phụ trách các khóa Linh Thao

Phê-rô Nguyễn Bá Tinh, SJ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.