Trang Nhà / ____THÔNG BÁO / Các khóa Linh Thao – Năm 2020

Các khóa Linh Thao – Năm 2020

 

Cộng đoàn Thánh Gia – Dòng Tên sẽ tổ chức các khóa Linh Thao, tiếp nhận mọi người khao khát gặp gỡ Chúa, nhằm canh tân đời sống, phân định ơn gọi, hiểu biết, yêu mến và bước theo Chúa hơn trong ơn gọi của mình.

Sau đây là các khóa Linh Thao. Mỗi khóa kéo dài 8 ngày trọn, bắt đầu từ chiều ngày đầu tiên và kết thúc vào sáng cuối cùng.

Thời gianNơi chốnNgười hướng dẫnGhi chú
Khóa 1: 02 – 11/01CĐ Thánh Gia  
Khóa 2: 11 – 20/02CĐ Thánh Gia  
Khóa 3: 02 – 11/03CĐ Thánh Gia  
Khóa 4: 25/3 – 03/04CĐ Thánh Gia  
Khóa 5: 04 – 13/05CĐ Thánh Gia  
Khóa 6: 02 – 11/06CĐ Thánh Gia  
Khóa 7: 01 – 10/07CĐ Thánh Gia  
Khóa 8: 04 – 13/08CĐ Thánh Gia  
Khóa 9: 01 – 10/09CĐ Thánh Gia  
Khóa 10: 06 – 15/10CĐ Thánh Gia  
Khóa 11: 03 – 12/11CĐ Thánh Gia  
Khóa 12: 08 – 17/12CĐ Thánh Gia  

 

Chi phí đóng góp tiền ăn và vật dụng: 120.000 đồng/ ngày (nếu ai khó khăn về tài chính, xin cho biết).

Ngoài ra, người tham dự khóa Linh Thao còn được mời gọi giúp đỡ người đồng hành thiêng liêng, tùy theo tự do, hoàn cảnh và lòng hảo tâm của mình.

Những ai muốn tìm hiểu hoặc đăng ký tham dự Linh Thao, xin liên hệ theo số điện thoại: 0251.3985.942; DĐ: 0967.664.315; Email: [email protected].

Địa chỉ cộng đoàn Thánh Gia: 651 Ngũ Phúc, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai.

 

Hố Nai, ngày 02 tháng 09 năm 2019

Phụ trách các khóa Linh Thao

Phê-rô Nguyễn Bá Tinh, SJ.

Kiểm tra tương tự

Thông báo tuyển sinh

Kính gửi Quý học viên, Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ đã bắt …

Học viện Dòng Tên tuyển sinh niên khoá 2022-2023

  ThongbaotuyensinhTriethoc.2022-23_23032022 ThongbaotuyensinhThanhoc.2022-23_23032022 Mẫu-PHIEU GHI DANH SJJS (updated)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.