Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 6, 27-09-2019 (Lc 9,18-22)

[Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 6, 27-09-2019 (Lc 9,18-22)

Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Dân chúng nói Thầy là ai?” Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.” Người lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”

 SUY NIỆM

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”

Đó là một câu hỏi xưa cũ, nhưng cũng rất thời sự. Đức Kitô không ngừng kích thích sự tò mò của mọi thời đại. Câu trả lời của dân chúng dù có đánh giá cao nhưng tất cả những điều ấy vẫn không nói lên căn tính đích thực của Ngài. Phêrô đã đúng – Thầy Giêsu là “Đấng Kitô của Thiên Chúa, là Đấng Thánh duy nhất được Thiên Chúa xức dầu. Tuy nhiên, không phải như ông nghĩ, Chúa Giêsu không phải là người sẽ giải phóng Israel khỏi ách Rô-ma, cũng không phải là người muốn nắm quyền lực trần thế. Ngài là Đấng Cứu Thế theo con tim và theo chương trình của Thiên Chúa

Dù biết là đúng, nhưng hầu hết chúng ta không thể hiểu được hoàn toàn ý nghĩa của “Mầu nhiệm đức tin” này. Và thật là quá khó đối với những người sống trong thời đại của Chúa Giêsu. Còn bạn, hãy thử đặt mình vào vị trí đám đông dân chúng ngồi lắng nghe những lời giảng dạy của Chúa Giêsu, liệu bạn có dám tuyên xưng Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa? Bạn có thể quả quyết rằng Ngài hiện hữu từ đời đời và là Đấng Thánh, ĐẤNG HIỆN HỮU hay không? Bạn có thể khẳng định Ngài là Đấng trọn hảo và là Đấng Tạo Dựng muôn loài muôn vật?

Cũng vậy, nơi Bí Tích Thánh Thể, chúng ta có thấy Thiên Chúa đang hiện diện? Chúng ta có thấy Đấng Toàn Năng, Chí Thánh, Chí Ái, Đấng hiện hữu từ đời đời là nguồn mạch mọi sự tốt lành và là Đấng Sáng tạo muôn loài nơi tấm bánh bé nhỏ ấy hay không? Có lẽ câu trả lời bao gồm cả Có” và “Không”. “Có” vì chúng ta tin và “Không” vì chúng ta không hoàn toàn hiểu được. Quả thật, căn tính sâu xa của Chúa Giêsu không phải là một điều gì có thể dùng lý trí mà suy diễn. Ngài là một Mầu nhiệm không ngừng mở ra cho chúng ta. 

Hôm nay, mời bạn suy ngẫm Thần tính của Chúa Giêsu qua sự hiện diện của Ngài nơi Thánh Thể và mọi sự quanh bạn. Bạn có nhận biết Ngài? Bạn có tin tưởng hay không? Bạn có sẵn sàng sống cho Ngài và theo Ngài? Đức Ki-tô vẫn là một, nhưng mang nhiều dáng dấp khác nhau khi đến với bạn và để đáp lại những khát vọng sâu thẳm nơi trái tim. Một lần nữa, hãy hỏi chính mình: Chúa Giêsu là ai trong bạn? Hãy để đức tin của bạn được dấn bước sâu hơn trong sự hiểu biết về Đức Giêsu Ki-tô, Thiên Chúa của bạn. Từ đó, mỗi người sẽ sẵn sàng vác lấy thập giá của chính mình để đón nhận ơn cứu độ của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Người. Con tin Người là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Xin giúp con hiểu và hiểu sâu hơn ý nghĩa của mầu nhiệm cao cả đó. Xin giúp con nhận thấy Thiên tính của Người cách rõ ràng hơn và để tin tưởng hoàn toàn vào Người. Lạy Chúa Giêsu Ki-tô, Thiên Chúa của con, con tín thác vào Người.

 —–//—–//——-//—-

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-18-34/twenty-fifth-week-in-ordinary-time/

 

 

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 20-10-2021

🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀 ⏰Thứ 4, 20-10-2021⏰ (Lc 12,39-48) Anh em hãy biết điều này: …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-10-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/10/2021 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Chúa, con …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.