Trang nhà / Giáo Xứ / Hiển Linh / Giáo xứ Hiển Linh: Thông báo Hội thảo Chuyên đề “Lạm Dụng Tình Dục Trẻ Em”

Giáo xứ Hiển Linh: Thông báo Hội thảo Chuyên đề “Lạm Dụng Tình Dục Trẻ Em”

⭐️ Hội thảo chuyên đề: LẠM DỤNG TÌNH DỤC TRẺ EM

👉 Nhằm nâng cao nhận thức của các em thiếu nhi, đặc biệt là các bậc phụ huynh về tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em để giảm nguy cơ bị xâm hại và lạm dụng tình dục trẻ em.

👉 Mục vụ thiếu nhi giáo xứ Hiển Linh sẽ tổ chức buổi hội thảo “Lạm dụng tình dục trẻ em” với mục đích giúp các em giữ gìn thân thể, tự bảo vệ bản thân và bảo vệ bạn khác.

 Trình bày: Bs. Lê Quang Chỉnh

 Thời gian: 07h30 đến 11h30 Chúa nhật ngày 29.09.2019

Địa điểm: Hội trường Curia (Tỉnh Dòng Tên Việt Nam)

 Đối tượng: Thiếu nhi lớp Thêm sức 2 & 3

Mục vụ Truyền thông Hiển Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.