Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN / Mùa Xuân Truyền Giáo Mới, Số 10

Mùa Xuân Truyền Giáo Mới, Số 10

      Cánh đồng đức tin đích thực chính là tâm hồn mỗi người chúng ta, là cuộc sống chúng ta. Chính trong cuộc sống chúng ta mà Chúa Giêsu yêu cầu để cho Lời Ngài đi vào để có thể nẩy mầm và tăng trưởng!  (ĐGH. Phanxicô)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.