Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN / Mùa Xuân Truyền Giáo, số 11

Mùa Xuân Truyền Giáo, số 11

      xuyên suốt lịch sử ơn cứu độ, bất cứ khi nào Thiên Chúa tỏ mình ra, Ngài đều đem đến những điều mới mẻ. “ (ĐGH. Phanxicô)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.