Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN / [Tông Đồ Cầu Nguyện]: Ngày 12-10, click to pray

[Tông Đồ Cầu Nguyện]: Ngày 12-10, click to pray

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

“Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc 11, 27-28) “Thiên Chúa luôn gieo hạt giống Lời Người, duy chỉ mong mỏi một trái tim rộng mở để lắng nghe và có thiện chí để đưa ra thực hành. Vì thế hôm nay chúng con cùng cầu nguyện theo câu Thánh vịnh: ‘Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi’, nhờ vào đường lối của Lời Chúa cùng với sự dẫn dắt của Người mà con được học hỏi để đưa ra thực hành” (ĐGH Phanxicô) Con nguyện dâng lên Cha trọn ngày sống hôm nay để hiệp ý cầu nguyện với ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

“Happy are those who listen to the word of God” (Luke 11:27-28). “The Lord always sows his word, he only asks for an open heart to listen to it and good will to put it into practice. That is why today’s prayer is that of the Psalm: ‘Lead me Lord through the path of your commandments,’ that is, by the path of your word, and so that I learn with your guide to put it into practice.” (Pope Francis) Offer up your day for the intention of the Pope for this month. Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Để tạo ra sự bình an trong tâm hồn mình, con cần xin Chúa trong lời cầu nguyện hằng ngày ơn được hiểu biết thâm sâu về Chúa Giêsu Kitô, để con yêu mến Ngài hơn và theo Ngài sát hơn. Trong suốt ngày sống hôm nay, con xin Chúa giúp con dùng mọi giác quan để chiêm ngắm Chúa và thưa rằng: “Xin cho ý Ngài được thể hiện !”

WITH JESUS DURING A DAY

In order to establish peace within your heart it is necessary to ask God in daily prayer to have an inner knowledge of Jesus Christ, to love him more and follow him more. During the day, pray and ask the Lord to allow you to focus all your senses in contemplation of him, saying: “Your will be done!”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dâng lời tạ ơn Chúa vào những phút cuối ngày. Hít thở chậm rãi và để cho tâm hồn lắng đọng, con nhìn lại một ngày sống và nhìn sâu vào trái tim mình. Con đã tìm ra điều gì là đẹp đẽ khiến con ngỡ ngàng hôm nay? Con có khám phá ra được sự trọn lành và những điều tốt đẹp mời gọi con chiêm ngắm Thiên Chúa? Ở đó có phong cảnh, con người, cử chỉ, tác phẩm nghệ thuật nào, hay những cuộc trò chuyện nào khơi gợi cảm hứng cho con? Tôn vinh Chúa chính là nhận ra những điều tuyệt hảo xung quanh con. Con hướng tới ngày mai, và quyết tâm thi hành ý Chúa với cả tấm lòng và sức lực con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Give thanks to God at the end of this day. Breathe slowly and maintain an inner silence. Go through the day and look into your heart. What did you find beautiful today and amazed you? Have you discovered goodness or good things that have invited you to contemplate God? Were there any landscapes, people, gestures, works of art, places, or conversations that inspired you. To adore God is to recognize with the heart the greatness that surrounds you. Look forward to tomorrow and resolve to do God’s will as best as you can. Hail Mary….

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Một bình luận

  1. Khi đọc kinh gia đình bài phúc am có nơi đọc là bài trích phúc âm .có nơi đọc là tin mừng .vậy cho con.hỏi đoc sao cho đúng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.