Trang Nhà / ____BÀI VIẾT / Sứ vụ chăm sóc mục vụ

Sứ vụ chăm sóc mục vụ

“Những công tác của lòng thương xót … là lương thực hằng ngày cho họ” – Thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Tổng Hội 36

SỨ VỤ CHĂM SÓC MỤC VỤ

Tu sĩ Dòng Tên tham gia các hoạt động mục vụ tại nhiều nơi như các giáo xứ, các bệnh viện, nhà tù, làm tuyên úy ở đại học và nhiều nơi khác. Chúng tôi nỗ lực noi theo tính sáng tạo và lòng thương xót của Chúa chúng ta, Ngài đã ra đi để thực hiện các việc lành phúc đức, chữa lành, rao giảng, dạy dỗ và hòa giải. Công tác mục vụ của chúng tôi là điểm gặp gỡ ân sủng với mọi người trong cuộc sống hằng ngày của họ, cũng như nơi vòng tròn sinh tử, lúc lao động và giải trí của họ. Các phép Bí tích đóng vai trò then chốt trong công tác này. Các Bí tích là những phương thế được ân ban, là nơi Chúa Giêsu gặp gỡ dân Ngài và đụng chạm đến họ, mang Sự Sống Phục Sinh và sức mạnh cứu độ của Ngài đến cho họ.

“Những công tác của lòng thương xót – chữa lành người bệnh ở bệnh viện, quyên góp và phân phát, dạy dỗ thế hệ trẻ, nhẫn nại gánh vác những gian khổ – là những môi trường quan trọng mà Thánh I-nhã cùng những bạn đường đầu tiên của Ngài đã hoạt động và sinh sống. Đó cũng chính là lương thực hằng ngày cho họ. Họ đã chịu nhiều đau khổ lớn lao để chống lại mọi thứ cản trở họ thực hiện những điều này! (Thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Tổng Hội 36).

Nguồn: https://jesuits.global/en/
Chuyển ngữ: Nguyễn Danh
Hiệu đính: Minh Vương

Kiểm tra tương tự

[Nhân đức trong Gia đình] Kiên nhẫn

“Hỡi những người có niềm tin, hãy tìm kiếm sự can đảm trong thành lũy …

Căn nhà nội tâm

Nhà là nơi để sống, để ở, là nơi các thành viên trong gia đình …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.