Trang nhà / Giáo Xứ / Tạo Tác / Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 10/2019 (số 35)

Bản tin “Tạo Tác mến yêu” _ tháng 10/2019 (số 35)

Ban truyền thông Giáo Xứ Tạo Tác
10/11/2019

Link downloadhttps://dongten.net/wp-content/uploads/2019/11/35.-TTMY-35-T10.2019.pdf

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.