Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 5, 21-11-2019 (Mt 12,46-50)

[Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 5, 21-11-2019 (Mt 12,46-50)


Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” Người bảo kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.”

SUY NIỆM

Khi tạo dựng thế gian, Thiên Chúa không muốn chúng ta cô đơn giữa đời, nhưng là muốn ta ở cùng với mọi người. Người cho ta những cơ hội để phát triển các mối quan hệ với gia đình, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp… Nhưng trong tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn hướng chúng ta tới một mối tương quan, đó chính là tương quan thiêng liêng với Thiên Chúa và giữa những ai thuộc về Thiên Chúa.
Vậy ai là Mẹ Thiên Chúa, là anh em và là người nhà của Thiên Chúa? Thưa rằng đó là những người thi hành ý muốn của Chúa Cha. Quả thật, chính Đức Ki Tô cũng không đến để làm theo ý Ngài, nhưng để thi hành ý Đấng đã sai Ngài. Việc làm cho “danh cha cả sáng, ý cha thể hiện dưới đất” cũng như trên trời phải là ưu tiên hàng đầu của tất cả những ai thuộc về gia đình Thiên Chúa.
Trong bức tranh Tin Mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã làm sáng lên chân dung của Đức Maria là thành viên trổi vượt của gia đình Thiên Chúa. Thật vậy, Mẹ chính là Mẹ Thiên Chúa vì đã dành cả cuộc đời để tìm kiếm và thi hành thánh ý Chúa Cha trong sự khiêm hạ cung kính. Lòng trung tín của Mẹ đối với Thiên Chúa được thể hiện rõ khi Mẹ thưa xin vâng để trở thành người cưu mang Đấng Cứu Thế, “Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền.” Sự vâng phục đó cũng thể hiện khi Mẹ hạ sinh Ngôi Lời trong máng cỏ nghèo hèn, hay khi mẹ tìm được con trẻ trong đền thánh và suy ngẫm tất cả những điều ấy trong lòng. Đó cũng là sự trung tín tồn tại trong lòng Mẹ khi ôm xác con dưới chân thập tự. Từ đó ta có thể thấy, Mẹ Maria thực sự là “mẹ và anh em” của Thiên Chúa.

Lạy Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, xin Mẹ thương giúp chúng con biết noi gương Mẹ, luôn tìm kiếm và thi hành thánh ý Chúa trong từng công việc nhỏ nhặt nhất của đời sống chúng con. Nhờ đó, chúng con dần củng cố mối tương quan của chúng con với Đấng Toàn Năng, và mai này chúng con được gia nhập vào gia đình của Thiên Chúa, cùng với Mẹ và Chúa Giêsu con Mẹ muôn đời. Amen.

—–//——//—–
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn:
http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/jul24.htm
https://livingspace.sacredspace.ie/o2163g/

Kiểm tra tương tự

“Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng” (Ngày 20 tháng 10 năm 2021 -Thứ tư, sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên)

  “Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng” (Lc 12, 39-48)   39 Anh em …

Mến Yêu Hằng Ngày, 19-10-2021

🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀 ⏰Thứ 3, 19-10-2021⏰ (Lc 12,35-38) “Anh em hãy thắt lưng cho …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.