Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN / [Tông Đồ Cầu Nguyện]: Ngày 23-11

[Tông Đồ Cầu Nguyện]: Ngày 23-11

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Cha ơi, con tạ ơn Cha biết mấy vì một ngày mới đang mở ra cho con. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nói rằng: “Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều là đang sống.” (Lc 20,38) Xin Cha giúp con sống xứng đáng và biết đón nhận các món quà Cha muốn trao cho con. Ước gì ngày hôm nay của con ngập tràn tình yêu thương, và mọi điều con làm, mọi mối tương quan của con đều toả lan một tình yêu thiết tha cùng sức sống dồi dào. Con xin dâng ngày hôm nay lên Cha để hiệp thông cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…
WITH JESUS IN THE MORNING
Lord God, I thank you for this day! In today’s Gospel, Jesus says, “God is not the God of the dead, but of the living, for all are alive to him.”(Luke 20:38) Help me to live worthily and to receive the gifts you want to give me. May my day be full of love, and may the life and love in me overflow with everything I do and every relationship I make today. I offer you my day, in union with the Holy Father, that a spirit of dialogue, encounter, and reconciliation emerge in the Near East, where diverse religious communities share their lives together. Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Trong giờ phút hân hoan, ước gì con biết quỳ gối mà cầu nguyện tạ ơn Chúa về những ơn lành con được lãnh nhận. Và cả giữa lúc khốn cùng, xin con cũng biết cầu nguyện luôn, vì Thiên Chúa biết tất cả và Ngài sẽ ban ơn để con đủ sức chịu đựng cùng tin tưởng rằng: sau đau khổ chính là niềm hạnh phúc sướng vui. Xin cho con biết cầu nguyện ngay cả khi con chẳng thốt nên lời mà chỉ biết thinh lặng và ngước nhìn Chúa. Ước gì con vẫn biết quỳ gối nguyện cầu, ngay cả khi lòng chẳng tha thiết, mà dâng lên Chúa những yếu đuối bất toàn của con. Lời cầu nguyện có sức mạnh tuyệt vời, vì Thiên Chúa hằng vui thích lắng nghe lời con cầu nguyện và ban ơn trợ giúp cho con.
WITH JESUS DURING A DAY
May I pray in moments of joy to thank the Lord for all the benefits received. May I pray in difficult times because the Lord knows my suffering and will give me the strength to endure it and to believe that after pain comes joy. May I pray even when I have no words, with my silence and my gaze. May I pray even unwillingly and offer to God my imperfections. Prayer has immeasurable value to God, who rejoices to hear and help me.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Vào lúc cuối ngày, con nhìn lại tất cả những gì đã diễn ra và biết ơn về những ơn đặc biệt con được lãnh nhận. Nơi làm việc, trong gia đình, giữa bạn bè hay cộng đoàn, Chúa đã ban cho con những cơ hội nào? Con đã đáp lại ra sao? Làm việc bổn phận bằng tình yêu và hoàn toàn bỏ mình là một nhân đức dũng cảm. Hôm nay con có trung thành trong những điều nhỏ bé hay không? Con phó dâng ngày hôm nay cho Chúa và quyết tâm sống trung thành hơn vào ngày mai. Laỵ Cha chúng con ở trên trời…
WITH JESUS IN THE NIGHT
At the end of this day I gather all that happened and am grateful for any special graces I received. What opportunity did God offer me at work, with family, friends, or community? How did I answer? Performing the daily routines with love and total surrender is a heroic virtue. Was I faithful in the little things of today? I surrender my day and resolve to grow in faithfulness tomorrow. Our Father…
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.