Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / [Tông Đồ Cầu Nguyện]: Ngày 20-12

[Tông Đồ Cầu Nguyện]: Ngày 20-12

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

“Các bạn trẻ thân mến: Các con hãy mở lòng cho niềm hy vọng và khát khao hoàn thành nó, khát khao làm cho đời sống được tròn đầy ý nghĩa, tìm ra con đường thích hợp cho mỗi người và chọn lấy con đường đưa đến bình an và mãn nguyện.” (ĐGH Phanxicô) Với lời thưa “Xin Vâng” của Mẹ Maria, chúng ta có một mẫu gương điển hình nhất của việc chọn lấy con đường dẫn đưa đến hạnh phúc. Hãy dâng ngày sống của bạn với thái độ này để hiệp ý nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…
WITH JESUS IN THE MORNING
“Dear young people: You are open to hope and eager for fulfillment, eager to give meaning to your whole life, to glimpse the path suitable for each one of you and choose the path that leads you to serenity and human fulfillment.” (Pope Francis ) In the “Yes” of Mary we have the best example of choosing a path which leads to happiness. Offer your day with this attitude in mind for the intentions of the Pope. Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Điều cốt yếu có được qua từng nhịp cầu nguyện hằng ngày đó chính là sự gần gũi hơn trong mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa, và có được cách cộng tác độc đáo với sứ mạng của Giáo Hội đang tập trung vào những thách đố nhân loại phải đối mặt, được Đức Giáo Hoàng nêu lên trong ý cầu nguyện của Ngài. Ý cầu nguyện này và sự ứng trực mang tính tông đồ luôn luôn được nối kết với Mẹ Maria, Nữ Vương của các tông đồ. Hãy làm chậm lại nhịp sống của bạn, để làm mới lại những mục tiêu nhằm giữ cho ngọn lửa của niềm hy vọng luôn bừng cháy, theo bước chân Mẹ Maria, đó là sẵn sàng cho sứ vụ của Chúa Giêsu, Con Mẹ.
WITH JESUS DURING A DAY
The essential thing, through this daily rhythm of prayer, is to draw closer in an intimate friendship with the Lord and find one’s own way of collaborating with the mission of the Church, focusing on the challenges facing humanity presented in the intentions of the Pope. This prayer and apostolic availability is always united to Mary, the Queen of the Apostles. Slow down for a moment the rhythm of your journey, to renew your purpose of keeping the flame of hope burning, choosing at every step the path of Mary, that of availability to the mission of her Son.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Từng bước nhìn lại các hoạt động hôm nay. Nhìn vào những gì bạn đã trải qua và khám phá ra cách Chúa hoạt động nơi bạn. Bạn biết ơn vì điều gì? Những điều tốt lành nào bạn đã làm? Những khoảnh khắc đó đã để lại gì trong trái tim bạn? Bạn có hành động với lòng quảng đại, sự trao ban trong các công việc, các cuộc gặp gỡ, hay thậm chí trong giờ nghỉ ngơi? Hãy suy nghĩ về những điều bạn muốn khác đi vào ngày mai. Kính mừng Maria….
WITH JESUS IN THE NIGHT
Step back from today’s activities. Look at what you experienced and discover how God acted within you. For what are you grateful? What good did you do today? What did those moments leave in your heart? Have you acted with generosity and dedication in your tasks, meetings and breaks? Think about something you would like to do differently tomorrow. Hail Mary…
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 25/06/2022

  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày mới bằng lời ca tạ …

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 24/06/2022

    CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Trong tâm tình của ngày lễ kính Thánh …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.