Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / [Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 7, 04-01-2020 (Ga 1,35-42)

[Mến Yêu Hằng Ngày]: Thứ 7, 04-01-2020 (Ga 1,35-42)


Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?” Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.
Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Ki-tô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: “Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phê-rô).

SUY NIỆM
“Các anh tìm gì thế?”
Thay vì hướng về phía mình, Thánh Gioan đã khiêm nhường tha thiết muốn mọi người hướng về phía Chúa Giê-su, Đấng được xức dầu, cũng là Đấng Cứu Độ. Gioan đã không ngần ngại dẫn lối cho các môn đệ của mình đi theo Chúa Giêsu. Ít có người thầy nào lại làm như thế. Khi hai trong số các môn đệ nỗ lực tìm kiếm Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đã nắm bắt cơ hội mời họ gia nhập vào nhóm của Ngài. Ngài không đợi họ chú ý tới mà thay vào đó, Ngài chủ động gặp gỡ họ giữa chặng đường, và hỏi họ một trong những điều cốt yếu quan trọng nhất của đời người: “các anh tìm gì thế?” Ngài, hôm nay, cũng hỏi mỗi người trong chúng ta câu hỏi ấy: “Con đang tìm kiếm điều gì? Ý nghĩa và mục đích sống của đời con là gì?”
Chỉ có Chúa là Cha chúng ta, là tác giả của cuộc đời mới biết câu trả lời và giúp chúng ta hiểu rõ mục đích sống thực sự của mình. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu mời gọi và thu hút chúng ta lại gần Ngài. Chúa muốn mỗi cá nhân biết đến Ngài để hiểu điều mà Ngài muốn mang đến cho chúng ta và điều Ngài muốn mời gọi chúng ta.

“Hãy đến mà xem”
“Hãy đến mà xem” là lời mời gọi mà Thiên Chúa dành cho mỗi người trong chúng ta để khám phá ra niềm vui huynh đệ và niềm vui hiệp thông với Đấng đã dựng nên chúng ta trong tình yêu và vì tình yêu. Thánh Augustinô đã nhắc nhở chúng ta rằng: “Nếu Chúa không gọi bạn, làm sao bạn có thể quay lại? Chẳng phải Đấng Duy Nhất đã gọi con ngay cả khi con chống lại Người đã khiến con quay lại?” Chính Chúa đã khai lối và mời gọi chúng ta về với Ngài. Nếu Chúa không yêu thương và nâng đỡ, chúng ta không thể tự tìm thấy Ngài.

Khi chúng ta tìm thấy thứ gì đó giá trị, lẽ thường chúng ta muốn chia sẻ tin vui đó với gia đình, bạn bè, hàng xóm. Khi thánh An-rê gặp Chúa Giêsu và khám phá ra Ngài thật là Đấng Messiah, An-rê đã lập tức chạy đến và báo tin cho Simon, em mình, và đưa em đến gặp Chúa Giêsu để em có thể đến và xem mà cứu giúp cho chính mình. Khi Chúa Giêsu nhìn thấy Simon đang tiến đến, Ngài đã mừng rỡ tiếp đón ông. Ngài nhìn Simon và tiết lộ rằng Ngài biết ông là ai và ông từ đâu đến ngay cả trước khi ông hướng mắt về Ngài. Chúa Giêsu đã đặt cho Simon một cái tên mới là Phê-rô, là Đá. Đây là dấu hiệu cho tiếng Chúa gọi và cho sứ mệnh mà Thiên Chúa dành cho Phê-rô.

Gioan Tẩy Giả đã được Chúa chọn cách đặt biệt: “Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, đã nhớ đến tôi khi tôi còn ở trong bụng mẹ.” (Is 49,1) để trở thành người dọn đường cho Chúa, Phêrô cũng được Chúa gọi để trở thành Đá Tảng Giáo Hội. Còn chúng ta, Chúa cũng đã gọi ta, một cách đặc biệt khi ta được gọi làm con người, làm con Chúa, và những ơn gọi đặc biệt khác mà Chúa muốn trao cho ta. Chúa luôn trao cho ta một sứ mạng. Chúa mời gọi ta đến gần hơn để ta hỏi Ngài: “Chúa ơi, sứ mạng đời con là gì? Thánh Giá Chúa dành cho con đang ở đâu? Xin chỉ cho con ?”
“Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin đổ đầy tràn trong con Thần Khí của Chúa, để con có thể thăng tiến hơn trong sự hiểu biết về tình yêu và lòng trung tín tuyệt hảo của Ngài. Xin cho Thần Khí Ngài rực cháy trong tim con, để con hân hoan tìm kiếm thánh ý Ngài trong mọi sự.”
——//——//——
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2019/jan4.htm

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2022

        ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 16/05/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-05-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 15/05/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con đón nhận ngày …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.