Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / [Tông Đồ Cầu Nguyện]: Ngày 05-01

[Tông Đồ Cầu Nguyện]: Ngày 05-01

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa ngay khi bạn bắt đầu ngày mới hôm nay. Hãy dâng cuộc đời của bạn lên Chúa để kết hiệp với sứ mạng của Chúa Giêsu, cách đặc biệt hơn là cầu nguyện cho nền hòa bình thế giới. Thiên Chúa mong đợi ở bạn. “Chúng ta được mời gọi noi theo mẫu gương của ba nhà chiêm tinh từ phương Đông: luôn miệt mài tìm kiếm và sẵn sàng đón nhận mọi khó khăn để tìm được Chúa Giêsu trong cuộc đời mỗi người.” (ĐGH Phanxicô) Chính Chúa Giêsu trao ban cho bạn con đường sự thật, nói với bạn qua những biến cố cuộc đời bạn, và trong cả sự thinh lặng nơi con tim. Hãy kiếm tìm lời Chúa và lắng nghe những lời Ngài nhắn nhủ bạn. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING
Give thanks to God as you begin this new day. Offer your life to collaborate in the mission of Jesus especially for peace in the world. God counts on you. “We are called to follow the example of the Magi: be attentive in the search and be willing to take the trouble to find Jesus in our lives” (Pope Francis). Jesus is the one who offers you the true path and speaks to you in the circumstances of your life and in the silence of your heart. Find his voice and listen to the message he has for you. Our Father…

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Tình yêu được biểu lộ qua sự quan tâm mà chúng ta dành cho người khác và cho mọi loài thọ tạo. Chúa Giê su mời gọi bạn thực hành những hành động cụ thể của lòng bác ái dành cho người thân cận. Bạn có quan tâm đến mọi người xung quanh mình không? Bạn có bảo vệ cuộc sống cộng đồng và người dân sống quanh bạn không? Những cử chỉ nào mà bạn có thể làm để giúp đỡ hay chăm sóc môi trường nơi bạn sống?

WITH JESUS DURING A DAY
Love manifests itself in the care we give to people and all creation. Jesus invites you to perform specific acts of charity for your neighbor. Do you take care of those around you? Do you protect community life and the people who live around you? What gestures could you make to help care for the environment in which you live?

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Thiên Chúa mời gọi bạn khám phá ra sự hiện diện của Ngài trong đời sống của bạn. Hãy dành ra vài phút để nhìn lại một tuần qua, và góp nhặt lại những trải nghiệm đầy ý nghĩa: Những kí ức nào tìm đến bạn? Những cảm xúc nào bạn có được? Hãy viết ra những kỉ niệm ý nghĩa nhất với bạn. Bạn có thể học được gì từ chúng? Hãy trò chuyện với Chúa về những gì bạn đã trải nghiệm và nguyện xin Ngài giúp sức để bạn bắt đầu một tuần mới. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT
The Lord invites you to discover his presence in your life. Take a few moments to review your week and collect the most significant experiences. What memories come to you? What feelings do you have? Write down the most significant memories. What can you learn from them? Speak with God about what you have experienced and ask for his help to start a new week. Hail Mary….

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 24/05/2022

    CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con đón nhận ngày mới với lòng biết …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-05-2022

        ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 23/05/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.