Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / [Tông Đồ Cầu Nguyện]: Ngày 07-01

[Tông Đồ Cầu Nguyện]: Ngày 07-01

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Hãy mở rộng trái tim bạn để đón chào ngày mới. Chúng ta được mời gọi cộng tác với Chúa Giêsu, sử dụng tài năng, sức lực và toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta cách đặc biệt, để trở nên cộng tác viên trong sứ mệnh xót thương của Ngài. Chúng ta hãy dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý ĐGH cho các Kitô hữu, những người thuộc các tôn giáo khác, và tất cả những ai thiện chí biết cổ vũ hòa bình và công lý trên thế giới. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING
Open your heart to a new day. We are called to collaborate with Jesus, using our talents, abilities, and our entire life. Jesus calls us in particular to be a collaborator in his mission of compassion. Offer your day for the intention of Pope Francis for this month, that Christians, followers of other religions, and all people of goodwill may promote peace and justice in the world. Our Father…

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Bạn muốn sống với đức tin cúa mình bao lâu nữa? Những lời cam kết nào bạn sẵn sàng thực hiện? Lời mời gọi bạn cộng tác với Chúa Giêsu vẫn còn bỏ ngỏ và Ngài đang chờ đợi bạn đáp lời. “Lắng nghe và đón nhận lời kêu gọi của Chúa Kitô là lời cam kết cụ thể và chân thực nhất đối với công trình xây dựng Vương Quốc của Thiên Chúa, chứ không phải chỉ là cảm xúc nhất thời.” (ĐGH Phanxicô) Từ bỏ hoàn toàn những lời than vãn, trách móc, hãy làm việc với tình yêu. Để rồi cuộc sống hàng ngày của chúng ta có thể nên như một lời hồi đáp đầy yêu thương với ánh nhìn của Chúa Giêsu.

WITH JESUS DURING A DAY
How far are you willing to live your faith? What commitments are you willing to make? Jesus’ call to collaborate with him awaits your response. “Listening to and accepting the call of Christ is a real and concrete commitment to the construction of the Kingdom of God and not an emotion of the moment” (Pope Francis). Work with love, and abandon the tendency to complain. Your daily life can be turned into a response of love to the gaze of Jesus.

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Hãy dành ra đôi phút để cầu xin Thiên Chúa chỉ bảo cho bạn thấy được vẻ đẹp của ngày hôm nay, của những nơi bạn đặt chân đến, của những con người bạn gặp gỡ, những điều tốt lành mà bạn đã trao đi và nhận lại, cũng như của mỗi giây phút nhỏ nhoi trong ngày. Bạn biết ơn vì điều gì? Hãy tận hưởng giây phút này cùng Thiên Chúa và chuẩn bị ngày sống hôm mai trong tình yêu của Ngài. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT
Take a moment to ask the Lord to show you the beauty of this day, the places you traveled, the people you encountered, the good you have been able to do and receive, and every other detail of the day. For what are you grateful? Enjoy this moment with God and prepare to live tomorrow in his love. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 09/08/2022

    CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con hân hoan cùng với toàn thể Hội …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-08-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 08/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con xin …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.