Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / [Tông Đồ Cầu Nguyện]: Ngày 09-01

[Tông Đồ Cầu Nguyện]: Ngày 09-01

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Cùng dâng một ngày mới lên Chúa Giêsu, và nguyện hứa cộng tác với Ngài trong sứ mệnh lòng thương xót. Nói với Ngài rằng bạn muốn được cộng tác với Ngài. Cùng đi với Chúa Giêsu và tỉnh thức để nhìn thấy Ngài trong mọi việc bạn làm. Chúa hiện diện nơi những người bạn gặp gỡ, những người cần đến bạn, và cả những ai giúp đỡ bạn. Hãy để bản thân được dẫn dắt bởi Thần Khí và đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa trong đời sống của bạn. Xin cầu nguyện cách đặc biệt theo ý ĐGH trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING
Offer this new day to Jesus, pledging to work with him in his mission of compassion. Tell him that you want to be and work with him. Walk with Jesus and open your eyes to see him in all that you do. He is present in those you meet, those who need you, and in those who offer their help. Let yourself be guided by the Spirit and respond to the call of God in your life. Pray in a special way for the Pope’s intentions for this month. Our Father….

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Lòng thương xót đưa chúng ta đến gần hơn với những người đau khổ.” (ĐGH Phanxicô) Ai là người bị lãng quên nhất, và bị loại bỏ trong cộng đồng của bạn? Những ai cần lòng thương xót và sự kết thân của bạn? Trong nửa cuối ngày hôm nay, hãy đến với những ai đang trong cơn khó khăn đau khổ.

WITH JESUS DURING A DAY
“Compassion brings you closer to the one who suffers”(Pope Francis). Who are the most forgotten and neglected in your community? Who needs your compassion and your closeness? In this second half of the day, approach someone who is in need and suffers.

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Hãy cảm tạ Chúa vì một ngày hôm nay. Nhận ra cách bạn đã bắt đầu và kết thúc một ngày như thế nào? Bạn có sống với thái độ trao ban và luôn sẵn sàng cho Cha trên trời? Bạn đã làm gì để đáp lại ý chỉ mà ĐGH Phanxicô trao phó cho Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu? Bạn có dâng đời sống và tất thảy mọi việc bạn làm cho Chúa không? Hãy nhìn lại cách mà bạn tương tác trên mạng xã hội, và tìm ra phương thức thích hợp để lan truyền sứ mệnh lòng thương xót của Chúa Giêsu. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT
Give thanks to God for the day. Be aware of how you started and how you are finishing the day. Have you lived in an attitude of offering and availability to God the Father? What have you done to respond to the intention that Pope Francis entrusts us to the Pope’s Worldwide Prayer Network? Do you offer your life and your activities to the Lord? Review your way of living on the Internet and point out a way to grow in availability to the mission of Jesus. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Thứ hai thì ngắm “Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana” (16.1.2022 – Chúa Nhật II Thường Niên, năm C)

  Năm Sự Sáng Thứ hai thì ngắm “Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-01-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 15/01/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con hít …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.