Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Mến Yêu Hằng Ngày, 23.1.2020

Mến Yêu Hằng Ngày, 23.1.2020

 

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 5, 23-01-2020 (Mc 3,7-12)

Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê, từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa!” Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.

SUY NIỆM

Bài Phúc Âm hôm nay là dịp chúng ta nên xem lại thái độ và hành vi của mình khi đến với Chúa! Thực sự chúng ta có đến với Đức Kitô bằng lòng nhiệt tình không? 

Điều Chúa muốn dân Do Thái thời xưa cũng như chúng ta thời nay là chúng ta hãy mạnh dạn đến bên Chúa với tấm lòng đơn sơ chân thật. Đến với Chúa, chúng ta không chỉ xin Ngài ban cho ta những nhu cầu vật chất, mà quan trọng hơn là xin Ngài nâng đỡ đức tin yếu đuối của chúng ta và xin cho chúng ta biết can đảm đón nhận những điều Ngài mời gọi chúng ta. Điều hạnh phúc của mỗi người Kitô hữu là nhận ra có Chúa luôn quan tâm, săn sóc, yêu thương. Chỉ có Chúa mới mang lại hạnh phúc đích thật. Đừng sợ đến với Chúa!

Bài Tin Mừng cũng nhấn mạnh đến điều này là bất cứ lúc nào thấy Đức Giê-su, thì các thần ô uế liền sấp mình dưới chân Người và kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa!” Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai. Trong bản văn này, Đức Giê-su trách mắng các thần ô uế và lệnh cho chúng không được tiết lộ người cho ai biết. Tại sao Đức Giê-su lại làm như vậy?

Vì lời chứng của chúng về Đức Giê-su không đáng tin cậy. Không thể tin vào một lời chứng từ ma quỷ. Điều quan trọng mà ta có thể hiểu được ở đây là ma quỷ hay lừa dối con người khi nói về sự thật một cách méo mó, chúng pha trộn sự thật với gian dối. Vì vậy chúng không xứng đáng để tiết lộ bất kì sự thật nào về Đức Giê-su.

Điều này giúp ta hiểu được sâu xa hơn thực trạng loan báo Tin mừng nói chung. Chúng ta được nghe rất nhiều người rao giảng Tin mừng, nhưng không phải tất cả những gì chúng ta nghe đều đáng tin. Điều này có sức tàn phá khủng khiếp và có thể dẫn nhiều người đi lạc đường.

Điều đầu tiên chúng ta có thể học được qua bản văn này là ta cần phải luôn luôn cẩn trọng khi nghe người khác rao giảng và cố gắng phân định xem điều đó có thống nhất với những gì Đức Giê-su đã mặc khải không. Đó là lí do mà ta luôn luôn cần tin cậy những lời giảng dạy của Đức Giê-su được mặc khải qua Giáo Hội của người. Đức Giê-su đảm bảo cho ta rằng sự thật về Người được trình bày ngang qua Giáo Hội. Do đó, Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, gương sáng của các thánh, sự khôn ngoan của Đức Thánh Cha và các giám mục luôn được xem như cơ sở đáng tin cậy đề từ đó ta được nghe và được loan báo.

Mời bạn cùng phản tỉnh xem mình có hoàn toàn tin cậy vào Giáo Hội hay không. Một điều chắc chắn là Giáo hội đầy rẫy những tội nhân và cả chúng ta nữa cũng là những tội nhân, thế nhưng Giáo Hội cũng đầy tràn sự viên mãn của sự thật và bạn cần phải có một niềm tín thác sâu xa rằng Đức Giê-su đã và còn đang mặc khải cho bạn thông qua Giáo Hội của Người. Mời bạn cùng dâng lời tạ ơn về những thẩm quyền giáo huấn của Giáo Hội mà Chúa đã ban và hân hoan đón nhận thẩm quyền ấy.  

Lạy Chúa, con cám ơn Chúa về món quà Giáo Hội Chúa đã ban. Hôm nay, con đặc biệt cám ơn Chúa về những lời giáo huấn đúng đắn của Ngài đối với con thông qua Giáo Hội. Ước mong rằng con luôn vững tin vào thẩm quyền ấy cũng như vâng phục bằng trọn vẹn lý trí, ý chí những gì Ngài đã mặc khải, đặc biệt qua Đức Thánh Cha và các thánh. 

 

——//—–//——

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-1-17/second-week-in-ordinary-time/

And whenever unclean spirits saw him they would fall down before him and shout, “You are the Son of God.” He warned them sternly not to make him known.  Mark 3:12

In this passage, Jesus rebukes the unclean spirits and commands that they refrain from making Him known to others.  Why does He do this?

In this passage, Jesus commands the unclean spirits to remain silent because their testimony to the truth of who Jesus is cannot be trusted.  They cannot be trusted.  The key thing to understand here is that the demons often deceive others by speaking some truth in a slightly erroneous way.  They mix the truth with error.  Therefore, they are not worthy of speaking any truth about Jesus.

This should give us insight into the proclamation of the Gospel in general.  There are many whom we hear preach the Gospel, but not everything we hear or read is fully trustworthy.  There are countless opinions, advice givers, and preachers in our world today.  Sometimes the preacher will say something quite true but then will knowingly or unknowingly mix that truth with small errors.  This does great damage and leads many astray. 

So the first thing we should take from this passage is that we must always listen carefully to what is preached and try to discern whether or not what is said is fully in union with what Jesus has revealed.  This is the main reason we should always rely upon the preaching of Jesus as it is revealed through our Church.  Jesus guarantees that His truth is spoken through His Church.  Therefore, the Catechism of the Catholic Church, the lives of the saints, and the wisdom of the Holy Father and bishops must always be used as a basis for all we listen to and preach ourselves.

Reflect, today, upon how completely you trust our Church.  Sure, our Church is filled with sinners; we are all sinners.  But our Church is also filled with the fullness of the truth and you must enter into a deep trust of all that Jesus has and continues to reveal to you through His Church.  Offer a prayer of gratitude this day for the teaching authority of the Church and recommit yourself to a full acceptance of that authority.

Lord, I thank You for the gift of Your Church.  Today, I especially thank You for the gift of the clear and authoritative teaching that comes to me through the Church.  May I always trust in this authority and offer a full submission of my mind and will to all that You have revealed, especially through our Holy Father and the saints.  Jesus, I trust in You

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 03-08-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 03-08-2022⏰ 🌷(Mt 15,21-28)🌷 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-08-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 03/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.