Trang nhà / ____BÀI TIÊU ĐIỂM / Đường Thập Tự hôm nay

Đường Thập Tự hôm nay

 

Đức Thánh Cha Bê-nê-đic-tô XVI đã khởi đầu triều đại Giáo Hoàng của ngài với thông điệp Thiên Chúa là Tình Yêu. Trong thông điệp này, Đức Thánh Cha đã xác quyết rằng cái chết trên thập tự của Chúa Giê-su là cách thể hiện tình yêu tuyệt đỉnh và triệt để nhất, cái chết ấy đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Cái chết của Ngôi Hai Thiên Chúa giúp con người nhận ra Thiên Chúa là Tình Yêu (1Ga 4, 8) và tìm thấy cho mình một định nghĩa của tình yêu.

Khởi từ biến cố Con Thiên Chúa Nhập Thể chịu khổ nạn trên đồi Can-vê xưa, Đường Thập Tự đã trở nên con đường của giải thoát và yêu thương đích thực cho toàn thể nhân loại. Qua đó, Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta: Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ chính mình vác thập giá mình hằng ngày mà theo Thầy (Lc 9, 23). Lời mời gọi ấy vẫn còn vang rõ và sống động mãi tới hôm nay.

Trong Mùa Chay này, chúng ta cùng nhau suy niệm và đi lại con Đường Thập Tự chính Đức Giê-su đã đi qua để hiểu mầu nhiệm Cứu Chuộc cũng như ý nghĩa cứu độ của khổ đau cách cá vị và sâu xa hơn. Cộng đoàn chúng ta sẽ cùng nhau suy niệm mầu nhiệm Cứu Chuộc với Album Đường Thập Tự Hôm Nay của Linh Mục-Nhạc Sĩ: Nguyên Tuyền (tên thật của ngài: Antôn Nguyễn Văn Tuyến – GP.Huế).

 

Minh Thiện, S.J.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.