Trang nhà / ____BÀI TIÊU ĐIỂM / Dịch Covid-19: Thông điệp của Cha Tổng Quyền Dòng Tên-Phân định một lối nẻo dẫn đến Thiên Chúa

Dịch Covid-19: Thông điệp của Cha Tổng Quyền Dòng Tên-Phân định một lối nẻo dẫn đến Thiên Chúa

Dịch bệnh COVID-19 cho chúng ta thấy khía cạnh nào của con đường dẫn tới Thiên Chúa?

Cha Bề Trên Cả Arturo Sosa, S.J. 

Kinh nghiệm hiện thời về COVID -19 đang chỉ cho chúng ta nhận ra nhiều điều về chính mình và về thế giới của chúng ta. Đặc biệt, tôi muốn nhấn mạnh đến cách mà cơn dịch này đang làm nổi bật lên những khía cạnh khác nhau của con đường dẫn chúng ta tới Thiên Chúa cũng như cách để nhận ra niềm an ủi ngay cả trong những thời điểm khó khăn.

Trước hết, dịch bệnh này đang cho chúng ta thấy rằng chúng ta là một cộng đồng nhân loại. Mỗi người, mọi người và mỗi nền văn hóa đang góp phần vào sự đa dạng của cộng đồng nhân loại duy nhất, đa dạng, phong phú và phụ thuộc lẫn nhau này.

Dịch bệnh này cũng đang cho chúng ta thấy rằng cách thức vượt qua một cuộc khủng hoảng là điều có thể thực hiện được. Điều này khả dĩ khi chúng ta trở nên ý thức về tầm quan trọng của việc quan tâm đến Phúc Lợi Chung và nghiêm túc nhận trách nhiệm cá nhân. Chúng ta chỉ có thể sống như một thân thể. Chia tách từng người hay nhóm người dựa theo ích riêng là điều không thể chấp nhận được.

Dịch bệnh này đang chỉ cho chúng ta thấy rằng không có sự kỳ thị về tuổi tác, chủng tộc, tôn giáo hay địa vị xã hội trong cộng đồng nhân loại này. Mọi người và từng người trong chúng ta là một phần của cộng đồng này. Không ai bị loại trừ, không ai trong chúng ta có thể làm gì mà không cần đến người khác.

Dịch bệnh này đang cho chúng ta thấy rằng chúng ta muốn sánh bước cùng nhau. Tất cả chúng ta quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau vượt qua những nỗi sợ hãi và lo âu. Mỗi người trong chúng ta đang tìm cách để góp phần vào điều này bằng cách đặt những điều chúng ta muốn cho riêng mình ở vị trí thứ yếu và chấp nhận những biện pháp và hy sinh để chúng ta góp phần vào lợi ích của tất cả mọi người.

Dịch bệnh này cũng cho chúng ta thấy được năng lực và lòng quảng đại của những người đang ở tuyến đầu chống dịch, đang chăm sóc những người bị nhiễm bệnh, đang tìm kiếm những giải pháp hay đưa ra những quyết định khó khăn vì lợi ích của mọi người. Dịch bệnh cho chúng ta thấy được sự nhạy bén của biết bao con người hoặc tổ chức cũng như thấy được tình liên đới lớn lao nơi những người trẻ, nơi những người trưởng thành và nơi những người cao niên trong mọi ngõ ngách của xã hội loài người.

Dịch bệnh này đang cho chúng ta thấy sức mạnh của đức tin, những mối liên hệ chặt chẽ đang liên kết các tín hữu, và tình yêu của Đức Giêsu Kitô đang thôi thúc chúng ta, hòa giải chúng ta và hiệp nhất chúng ta. Có biết bao người đang cùng cầu nguyện với nhau qua phương tiện truyền thông xã hội. Họ muốn tuyên xưng đức tin mà họ cảm nhận được từ nơi sâu thẳm trái tim của họ, một điều mà họ không thể giữ khư khư cho riêng mình.

Tôi nhận được thông tin về những sáng kiến đang được áp dụng cả nơi các tỉnh, miền, cộng đoàn và các việc tông đồ của Dòng Tên… cũng như những nơi Dòng đang cộng tác với người khác. Tôi tạ ơn Chúa vì tất cả những điều này. Tôi khuyến khích các bạn tiếp tục tìm kiếm những phương thế tốt nhất để gần gũi với những người đang thiếu thốn, để tiếp tục sánh bước trên cùng một con người với nhau.

Tôi hiệp ý cầu nguyện với toàn Dòng, với Giáo hội Công Giáo và với tất cả các Giáo hội Ki tô, với các tôn giáo và tín ngưỡng khác và với tất cả những ai có tinh thần liên đới, đang tìm kiếm và đang nghiên cứu những phương thế phù hợp để tiếp tục chung tay góp sức.

Chúng ta không biết được lộ trình này sẽ kéo dài bao lâu hay điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thế nên, chúng ta hãy xin cho có được ánh sáng để soi sáng cho chúng ta nhìn về con đường phía trước và xin ơn cần thiết để cùng sánh bước như những anh em và chị em của nhau trong tình liên đới với toàn thể nhân loại và với hành tinh mà chúng ta đang sống.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta và gìn giữ chúng ta khi chúng ta sánh bước bên nhau. Amen.

 

Chuyển ngữ: Joseph Trần Ngọc Huynh, S.J.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.