Trang Nhà / ____BÀI TIÊU ĐIỂM / Nhìn Chúa Giê-su chết trên thập giá trong Tin Mừng theo thánh Mát-thêu

Nhìn Chúa Giê-su chết trên thập giá trong Tin Mừng theo thánh Mát-thêu

Kiểm tra tương tự

Về…

  Sau môn thi cuối cùng của kì 2 năm ba đại học, tôi háo …

Chọn gì đây: Lòng Ápraham hay Lửa âm phủ ?

Jacopo Bassano, Dụ ngôn anh nhà giàu và ông Lagiarô nghèo khó, 1554. The Cleveland …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.