Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-04

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-04

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15-04-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Trong tuần lễ Phục Sinh này, mỗi ngày chúng ta hãy nhớ đến biến cố Phục Sinh ấy. Sáng nay, chúng ta hiện diện cùng 2 người môn đệ trên đường Em-mau, “Mắt họ bỗng mở ra và họ nhận ra Chúa Giê-su” (Lc 24,31) Con có biết cách nào nhận ra Chúa Giê-su Phục Sinh trong cuộc đời của con không? Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, xin giúp con nhìn thấy Chúa, và xin ban sự sống đến những người đang làm nô lệ cho nghiện ngập. Con xin dâng ngày sống hôm nay của con, với lòng khát khao được theo chân Ngài. Lạy Cha chúng con…
WITH JESUS IN THE MORNING
In this week after Easter, each day we remember the resurrection, and we are this morning with the disciples of Emmaus, “Their eyes opened and they recognized him” (Luke 24:31). Do I too know how to recognize the risen Jesus in my life? Risen Lord, help me to see you, and please give life to those who are slaves of addictions. I offer you my day, with the desire to walk in your footsteps. Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Chúa ơi, như hai môn đệ trên đường Em-mau, con mời Chúa vào đồng bàn với con, và xin Ngài ở lại cùng con (Lc 24,29) vào giữa ngày này. Chúa mời gọi con mở rộng tâm hồn với Tin Mừng, và tỏ lộ cho con biết Ngài thực là ai. Con tạm dừng mọi việc con đang làm và lắng nghe Ngài. Ngài muốn nói gì với con qua những người con gặp gỡ, hay qua những biến cố trong ngày? Lạy Chúa Giê-su, xin hãy đến!
WITH JESUS DURING A DAY
Like the disciples of Emmaus, I invite you to my table, Lord, this midday, and ask you to stay with me (Luke 24:29). You want to open my heart to the Scriptures and reveal to me who you really are. I stop what I am doing for a while, and I listen to you. What do you say to me in those I encounter, or in the events of this day? Come, Lord, Jesus!
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con tạ ơn Chúa vì những gì con đã cảm nghiệm được trong hôm nay, đặc biệt là những lúc con thấy mình tự do lắm. Con nhìn sâu vào biển cả mênh mông nơi cõi lòng. Con có kinh nghiệm với nỗi sợ không? Có những ý tưởng nào vực con dậy? Con đã hành động như thế nào? Xin Chúa chữa lành mọi nỗi sợ hãi bằng tình yêu của Ngài. Con viết ra một quyết tâm con sẽ thực hiện vào ngày mai. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Give thanks to God for what you have experienced, especially when you have felt freedom. Sail in the sea of your heart. Did you experience fear? What ideas came up? How did you react? Ask God to heal any fears with love. Write down a resolution for tomorrow. Hail Mary…
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-06-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 30/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con cảm tạ Cha …

Mến Yêu Hằng Ngày, 30-06-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 30-06-2022⏰ 🌷(Mt 9, 1-8)🌷 Đức Giê-su xuống thuyền, băng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.