Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-04

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-04

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17-04-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Trong suốt tuần Bát Nhật Phục Sinh, chúng ta kỷ niệm sự sống mà Chúa Giê-su đã Phục Sinh sau cái chết. Hôm nay, tâm điểm của Tin Mừng nói về Bí tích Thánh Thể, khi Ngài nói với chúng ta về bữa ăn cùng với các môn đệ trên bờ biển hồ Ti-bê-ri-a, sau khi Ngài sống lại.
Tôi hình dung ra nơi ấy, và tôi cũng đang ngồi cùng các môn đệ, “Chúa Giê-su đang tiến đến; Người cầm lấy bánh và trao cho họ, và Người cũng làm như thế với cá.” (Ga 21,14) Qua Bí tích Thánh Thể, xin Ngài hãy đến và cư ngụ vào lòng con. Lạy Cha chúng con…
WITH JESUS IN THE MORNING
During the octave (eight days) of Easter, we celebrate the life to which Jesus returned after his death. Today, the Gospel points to the Eucharist, when he tells us about a meal of the Risen Jesus with his disciples on the shore of Lake Tiberias. I imagine the place and I sit with the disciples, “Jesus is coming; he takes the bread and gives it to them; and the same with fish. ” (John 21:14) Through the Eucharist, come and make your home in me, Lord. Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Hãy mở đường cho hy vọng, nhưng đừng để hy vọng cướp đoạt con! Đừng nhượng bộ với những ảo tưởng về nguồn thù lao dễ có được hay những nguồn thu bất chính: đó là của ăn cho hôm nay, nhưng là cơn đói cho ngày mai. Nó không thể mang lại cho con bất cứ điều gì! Hãy có phản ứng quyết liệt với các nhóm tổ chức khai thác và làm mục ruỗng người trẻ, người nghèo khổ và người yếu thế bằng nạn buôn bán ma túy trái phép, và các tệ nạn khác. Đừng để hy vọng cướp đoạt con! (ĐGH Phanxicô)
WITH JESUS DURING A DAY
“Make way for hope and don’t let hope rob you! Do not give in to the illusions of easy earnings or dishonest income: it is bread for today and hunger for tomorrow. It can’t bring you anything! React firmly to organizations that exploit and corrupt the young, the poor and the weak, with the cynical drug trade and other crimes. Don’t let hope rob you!” (Pope Francis)
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Vào cuối ngày, con lắng đọng tâm trí và bình tâm suy nghĩ. Con đã yêu thương như thế nào trong suốt ngày hôm nay? Con có nhận ra rằng con có thể yêu thương ai đó cách đặc biệt hơn? Con có cảm thấy mình bị loại trừ hay gắn bó với điều gì đó cùng ai đó không? Yêu một ai đó đúng cách là con đường dẫn đến tự do và trọn vẹn. Con có thể làm gì khác để thăng tiến trong tự do và tình yêu hơn nữa theo hoạch định của Tin Mừng không? Con viết ra vài điều trong tâm trí con. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
At the end of the day, quiet your heart and calm your thoughts. How loving were you throughout the day? Do you recognize that you could have loved someone in a better way? Do you feel rejection or attachment to something or someone? Loving others in the right way is the path to freedom and fulfillment. What can you do differently to grow in freedom and love more according to God’s plan? Write down anything that is on your mind. Hail Mary…
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 21-06-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 21-06-2022⏰ 🌷(Mt 7, 6.12-14)🌷 “Của thánh, đừng quăng cho …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-06-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 21/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.