Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19-04-2020

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Trong ngày Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa hôm nay, chúng ta ngẫm nghĩ về cảnh này trong Tin Mừng: “Ông Tô-ma thưa rằng: ‘Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!’ Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã thấy nên con đã tin. Phúc cho những ai không thấy mà tin.” (Ga 20, 29) Giống như Tô-ma, con đặt tay vào lỗ đinh bên cạnh sườn Chúa Giê-su và thân thưa với Ngài: “Chúa là Đấng giàu lòng thương xót. Ngài mang mọi đau khổ của nhân loại vào trong các thương tích của Ngài.” Con dâng lên Chúa, qua lời cầu nguyện, những ai cần được giải thoát khỏi sự nghiện ngập. Xin Ngài ban cho họ, và cho cả chúng con nữa, nguồn sức mạnh và Thần Khí của Ngài. Lạy hồn Chúa Ki-tô, xin thánh hóa con. Xin giấu ẩn con trong các thương tích Chúa. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

On this Divine Mercy Sunday, we reflect on the scene of the Gospel. “Thomas said to Jesus, ‘My Lord and my God!’ Jesus said to him, “Because you have seen me, you believe. Blessed are those who believe without having seen.’” (John 20:24-29) Like Thomas, I can put my hand in the wound of Jesus, and say to him: “You are Mercy in Person. You take in your wounds all the misery of the world.” I bring to him in prayer the people who need to be freed from addictions. May he give them, and give each of us, his Spirit of strength and light. Soul of Christ, sanctify me; in your wounds, hide me. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa! Ngay cả song sắt nhà tù. Điều duy nhất có thể chia cắt chúng ta ra khỏi Người là tội lỗi của chúng ta; nhưng nếu chúng ta nhận ra tội và xưng thú với lòng sám hối chân thành, tội lỗi này lại trở thành dịp để ta gặp gỡ Chúa, bởi vì Người giàu lòng thương xót.” (ĐGH Phanxicô)

WITH JESUS DURING A DAY

“Nothing can ever separate us from the love of God! Not even the bars of a prison. The only thing that can separate us from him is our sin; but if we recognize it and confess it with sincere repentance, this same sin becomes a meeting place with him, because he is mercy.” (Pope Francis)

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tạ ơn Chúa vì những ơn đặc biệt con đã nhận trong hôm nay. Nhìn lại tất cả những cảm xúc, con đã buồn chán hay vui vẻ trong suốt ngày sống? Con đã phản ứng lại những cảm xúc ấy như thế nào? Con thưa với Chúa Cha về những khó khăn, và phó dâng cả cho Ngài, để Ngài biến đổi chúng nên đẹp đẽ hơn. Con hạ một quyết tâm cho ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Give thanks to God for some special grace received today. Look at your feelings. Did you feel sadness or loneliness throughout the day? How did you react? Talk to God the Father about these difficult times and give them to him so that he can transform them into something beautiful. Make a resolution for tomorrow and ask God for help to carry it forward. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-05-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 14/05/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con thức dậy với …

Mến Yêu Hằng Ngày, 13-05-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, ngày 13-05-2022⏰ 🌷(Ga 14, 1-6)🌷 Anh em đừng xao …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.