Trang Nhà / ____BÀI VIẾT / Chủ đề: Chiêm Niệm Vị Vua Hằng Sống – Linh Thao Trong Kỳ Dịch Covid-19

Chủ đề: Chiêm Niệm Vị Vua Hằng Sống – Linh Thao Trong Kỳ Dịch Covid-19

Tuần Hai: Nguyên lý Nền Tảng siêu nhiên

 

CHIÊM NIỆM VỊ VUA HẰNG SỐNG (Linh Thao 91-98)

 

Anh chị em thân mến,

 

Linh Thao khởi đầu với một Nguyên Lý Nền Tảng duy nhất, vốn được coi là định đề của đời sống thiêng liêng: “Con người được dựng nên để ngợi khen, tôn kính và phụng sự Chúa và nhờ đó cứu rỗi linh hồn mình” (LT 232). Nhưng Nguyên Lý này được dành cho việc thao luyện ở hai cấp độ: nhân bản và siêu nhiên.

 

Cấp độ nhân bản ở Tuần một thuộc đời sống thanh luyện.

 

Cấp độ siêu nhiên ở các tuần còn lại thuộc đời sống soi sáng.

 

Chúng ta cũng đã dựa vào Nguyên Lý và Nền Tảng Tự nhiên (LT 233-7) để được thao luyện và sống ơn hoán cải. Vì hoàn cảnh đại dịch và bầu khí phụng vụ như tôi đã nêu lên, chúng ta đã bước vào việc đào luyện Tuần ba và bốn ngay sau khi kết thúc Tuần một. Bây giờ chúng ta trở về sống việc đào luyện Tuần Hai nhằm giúp chúng ta hiểu thấu đáo hơn và sống việc đào luyện đời soi sáng của cấp độ siêu nhiên tốt hơn.

 

Khi bước vào Tuần Hai, Nguyên Lý và Nền Tảng được khai triển ở cấp độ siêu nhiên, ở đó việc đào luyện vượt qua phẩm giá làm người để vươn tới phẩm giá làm con Thiên Chúa với Chúa Giêsu. Thao viên lúc này không chỉ dừng lại ở việc làm điều tốt  tránh điều xấu, mà còn chọn lựa cái tốt hơn của con đường thập giá so với cái tốt của nhân bản.

 

Nguyên Lý và Nền Tảng này bắt đầu bằng bài chiêm niệm về “Lời Gọi Vua Hằng Sống” (LT 91-98) mà nội dung được tóm gọn như sau: “Theo Ta trong đau khổ, ở với Ta trong vinh quang” (LT 955). Bài chiêm niệm này mang tựa đề: “Tiếng gọi vua trần thế giúp chiêm niệm cuộc đời Vua Hằng Sống” (LT 911) và được trình bày theo hai phần: thứ nhất về Vua trần thế và thứ hai về Vua Hằng Sống. Thực chất đây là bài chiêm niệm về chính Đức Giêsu, Vua duy nhất, vì Ngài vừa là con người lý tưởng, vừa là Thiên Chúa đích thực. Bài chiêm niệm được tiến hành như sau:

 

Kinh dọn lòng:

 

Như thường lệ, xin cho mọi ý hướng, hành vi và hoạt động của tôi chỉ qui về việc phụng sự và ca tụng Chúa Chí Tôn. (Ta nên nhớ: từ nay việc phụng sự và ca tụng Thiên Chúa có mẫu sống là chính Chúa Giêsu).

 

Khung cảnh:

 

Lấy con mắt tưởng tượng nhìn xem các hội đường, các thành thị nơi Đức Giêsu rao giảng.

 

Xin ơn:

 

Xin cho chúng ta đừng giả điếc làm ngơ với tiếng Ngài kêu gọi, nhưng mau mắn và nhiệt tâm hơn để chu toàn ý cực thánh Ngài.

 

Điểm chiêm niệm: gồm hai phần

 

1/ Trước hết, chiêm ngắm vua trần thế

 

Vua trần thế là vị vua nhân ái do chính Thiên Chúa tuyển chọn và mọi kitô hữu đều phải tôn kính và vâng phục – Vị vua ngỏ lời với thần dân là muốn chinh phục mọi lãnh thổ lương dân (những kẻ chưa  tin). Vì vậy ai muốn theo Ngài phải ăn uống, mặc y phục (hạng tôi đòi) như Ngài, phải lao nhọc với Ngài cả ban ngày lẫn ban đêm; để rồi sẽ được dự phần chiến thắng với Ngài.

 

Trước lời mời gọi của vị vua đầy lòng nhân ái đó, những tôi trung chắc chắn phải lên đường bước theo Ngài. Và nếu có ai không chấp nhận lời mời gọi đó, thì đáng bị trách mắng và bị coi là người hèn nhát biết bao.

 

2/ Sau nữa, chiêm ngắm vị Vua Hằng Sống

 

Qua chân dung vị vua nhân ái này, thánh I-nhã dẫn chúng ta chiêm ngắm Chúa Kitô, Vị Vua Hằng Sống như sau:

 

Toàn thể thế giới đang ở trước mặt Ngài và Ngài kêu gọi hết thảy và cách riêng từng người một, khi phán: “Ý muốn của Ta là chinh phục cả thế gian và mọi địch thù và nhờ thế mà vào trong vinh quang của Cha Ta; bởi vậy, ai muốn đến với Ta, phải lao khổ cùng Ta, để khi đã theo Ta trong đau khổ, cũng được theo Ta trong vinh quang”. (Chính tình yêu thần linh Ngài sống mang tính hiến tế, tôi đòi và khiêm hạ mà Ngài bị thế gian khinh bỉ và bị thù địch chống đối.)

 

Trước lời mời gọi đầy cao trọng đó, mọi người có lý trí đều muốn dâng hiến bản thân mình cho việc lao khổ. Và rồi, những kẻ muốn yêu mến hơn và trổi vượt hơn trong việc phụng sự Vua Hằng Sống và Chúa muôn loài, họ không chỉ dâng hiến bản thân cho việc lao khổ mà còn hành động chống lại tình yêu có tính xác thịt và trần tục của mình, họ còn dâng lễ vật quí giá hơn và quan trọng hơn, họ thưa lên:

 

Lạy Chúa Hằng Sống của muôn loài, nhờ ơn huệ và sự trợ giúp của Chúa, con xin dâng tiến chính mình con lên trước lòng nhân từ vô biên Chúa và trước mặt Mẹ vinh hiển Chúa cùng toàn thể các thánh nam nữ của triều đình thiên quốc: ấy là con mong muốn và ao ước, và đây là quyết tâm con đã cân nhắc, noi gương Chúa chịu mọi sỉ nhục, mọi khinh chê và mọi nghèo khó thực sự cũng như thiêng liêng, miễn là điều ấy phụng sự và tôn vinh Chúa hơn, nếu Chúa Chí Tôn rất thánh muốn tuyển chọn và chấp nhận con vào đời sống và bậc sống ấy”. Amen!

 

Cho vinh danh Chúa hơn

 

Lm. Giuse Lê Quang Chủng, SJ.

Kiểm tra tương tự

Cầu nguyện bằng Lời Chúa

Link đăng ký: https://trungtammucvugiadinhdaclo.com/?p=327

Cô hàng ve chai (7): Ngọn gió thần linh

MMsj Mấy dòng làm quen. Một người bạn trẻ, có mặt dưới chân thập giá, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.