Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 24-04-2020

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 24-04-2020

 

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Mỗi ngày Giáo Hội đều tưởng nhớ đến sự hiến tế của Chúa Giê-su. Mầu nhiệm Phục Sinh hiện diện trong Bí tích Thánh Thể như được tỏ lộ trong phép hóa bánh ra nhiều, “Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý.” (Ga 6,11) Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Bí tích Thánh Thể, nơi chính Ngài đã hiến thân mình. Con cảm tạ Chúa vì cuộc sống của nhân loại, được đổi mới nhờ vào việc trao ban Người cho nhân loại. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Every day the Church remembers the sacrifice of Jesus. The mystery of Easter is present in the Eucharist, as revealed in the multiplication of the loaves, “Jesus took the loaves and, after giving thanks, distributed them to the guests; he also gave them as much fish as they wanted. ” (Jn 6:11) Thank you, Lord, for the Eucharist where you give yourself, thank you for human life, which is refreshed in giving to others. My soul exalts the Lord. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Để sống theo gương Chúa Giê-su và sống theo Tin Mừng, ĐGH nói rằng: “chúng ta phải ra khỏi chính mình.” Lúc giữa ngày này, tôi làm sao để ra khỏi chính mình và hiến thân phục vụ người khác? “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” (Ga 15,13)

WITH JESUS DURING A DAY

To live according to Jesus and to live according to the Gospel, Pope Francis says, “we must come out of ourselves.” How am I going to get out of myself in the middle of the day and give myself to others? “No one has greater love than this, to lay down one’s life for one’s friends.” (John 15:13)

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con bình tâm hít thở chậm rãi khi kết thúc một ngày. Con hồi tâm suy nghĩ về tất cả những điều con đã trải nghiệm hôm nay. Khoảnh khắc nào quan trọng nhất với con? tại sao? Con cảm thấy như thế nào? Cuộc gặp gỡ đó để lại gì cho con? Con viết ra giấy những điều con khám phá được, và tìm một quyết tâm sống để thăng tiến hơn trong tình yêu của Chúa. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Calm your mind and breathe slowly as you end your day. Walk through the day and think about everything you experienced. What moment was the most important for you and why? How did you feel? What did that encounter leave you? Write down what you discover and make a resolution to grow in God’s love. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-05-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 14/05/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con thức dậy với …

Mến Yêu Hằng Ngày, 13-05-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, ngày 13-05-2022⏰ 🌷(Ga 14, 1-6)🌷 Anh em đừng xao …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.