Trang Nhà / ____BÀI VIẾT / Hướng Dẫn Sống Linh Thao Trong Kỳ Dịch Covid-19

Hướng Dẫn Sống Linh Thao Trong Kỳ Dịch Covid-19

Hướng dẫn sống Linh Thao 29.4.2020

 

TÂM TÌNH VÀ CUNG CÁCH SỐNG THAO LUYỆN TUẦN HAI

 

Thưa anh chị em,

 

Bước vào việc thao luyện từ Tuần Hai trở đi, chúng ta được chính Đức Giêsu là Ánh Sáng soi chiếu để chúng ta được đào luyện nên con cái Thiên Chúa. Vì thế tâm tình và cung cách sống của chúng ta trong việc thao luyện ở các tuần này khác với tâm tình và cung cách của Tuần Một, vốn giúp chúng ta nhận ra con người cũ của mình mà hoán cải. Để giúp cho việc thao luyện đạt được ích lợi thiêng liêng tốt hơn, thánh I-nhã giúp ta để tâm đến việc thao luyện trong ngày sống bằng một khí cụ hướng dẫn một tuần thao luyện, bộ Ghi chú. Và vì Tuần hai có hai bước chiêm niệm về cuộc đời thơ ấu và công khai của Chúa Giêsu nên tuần này cũng có hai bộ ghi chú và tôi tóm tắt những điều liên quan đến loại hình Linh Thao của chúng ta như sau:

 

1/ Bộ Ghi Chú thứ nhất của Tuần Hai

 

Bộ Ghi Chú này có tính tổng quát cho cả tuần thao luyện, được xếp sau những bài mẫu của một ngày (LT 127-131)  và có những điểm nhấn như sau:

 

– Thứ nhất, không chỉ Tuần này mà cả các tuần khác về sau, tôi chỉ đọc lại những mầu nhiệm mà tôi đã chiêm niệm từ mầu nhiệm Nhập Thể đến mầu nhiệm hiện tại mà tôi đang sống chứ không đi xa hơn. Chẳng hạn, chúng ta đã chiêm niệm các mầu nhiệm Nhập Thể, Thăm Viếng, Giáng sinh thì trong ngày sống, chúng ta suy nghĩ các mầu nhiệm này với nhau để được soi sáng và tìm ra sự thống nhất giữa các mầu nhiệm đã thao luyện. Cũng nhờ đó mà được ơn hiểu biết Chúa thâm sâu hơn, để yêu mến và bước theo Ngài như ơn xin đã đề ra.

 

Điều này quan trọng đến nỗi thánh I-nhã nói: “Hiện tại tôi sẽ không đọc bất cứ một mầu nhiệm nào khác mà tôi không làm trong ngày hôm nay hay bây giờ, để sự suy xét về mầu nhiệm này không làm xáo trộn việc suy xét vào mầu nhiệm khác”.

 

– Thứ hai, cung cách sống Tuần Hai như sau:

 

Trước hết, ngay khi thức dậy, đặt trước mặt cuộc chiêm niệm mà tôi sẽ làm, ao ước được hiểu biết Ngôi Lời Hằng Sống đã Nhập Thể hơn để phụng sự Ngài hơn và đi theo Ngài hơn.

 

Thứ đến, luôn nhớ lại cuộc đời và các mầu nhiệm Chúa Kitô từ mầu nhiệm Nhập Thể cho đến mầu nhiệm tôi đang chiêm niệm.

 

Sau nữa, tạo bầu khí và khung cảnh thích hợp như sử dụng ánh sáng và bóng tối thế nào giúp đem lại ích lợi thiêng liêng cho thao viên.

 

Sau cùng, thao viên cũng phải thích ứng việc chay tịnh của mình theo mầu nhiệm mình chiêm niệm. Vì có những mầu nhiệm đòi hỏi việc chay tịnh, có những mầu nhiệm lại không đòi.

 

2/ Bộ Ghi Chú thứ hai của Tuần Hai

 

Bộ Ghi Chú này có mục đích chuẩn bị cho thao viên chính thức bước vào đời sống soi sáng. Bộ này được xếp sau những mầu nhiệm chiêm niệm của những ngày mẫu (LT 162-164) để dẫn vào việc chọn lựa bậc sống. Bộ ghi chú này chỉ có 3 số Linh Thao với nội dung như sau:

 

– Thời gian thao luyện Tuần Hai có thể kéo dài hay rút ngắn tùy theo tình trạng thao luyện của mỗi thao viên: kéo dài thì gia tăng các mầu nhiệm chiêm niệm, còn rút ngắn thì bớt các mầu nhiệm đi.

 

– Thao viên sẽ lưu tâm đến việc chọn lựa bậc sống từ ngày thứ năm, tức là từ ngày việc thao luyện tập trung vào ơn gọi làm môn đệ Đức Kitô với tư cách là Con Thiên Chúa, nhờ đó thao viên vừa được đào luyện đi theo Chúa trên con đường của Chúa, vừa được soi sáng để hiện thực việc đi theo nơi một ơn gọi nào mưu ích cho bản thân và tha nhân nhất.

 

– Trước khi bước vào việc chọn lựa bậc sống, thao viên còn dành cả ngày để suy xét về đề tài “Ba Bậc Khiêm Nhường”, một hình thức phục niệm Tuần Hai về ba cách theo Chúa: giới răn – bình tâm – và siêu bình tâm, để lượng định sự trưởng thành của mình có thích hơp cho việc lựa chọn hay không và hợp theo thì nào.

 

Như vậy, khởi đầu Tuần Hai, thao viên được chính Đức Giêsu soi sáng với những chỉ dẫn, những chất liệu, điều kiện để thao viên đào luyện vào đời sống soi sáng. Nhưng khi kết thúc Tuần này, không phải mọi người, nhưng chỉ những ai thực tâm đón nhận lối sống của Ngài mới thực sự bước vào đời sống này để xây dựng tình yêu cá vị với Ngài trong một ơn gọi thích hợp ngang qua việc lựa chọn bậc sống.

 

Cho vinh danh Chúa hơn.

 

Lm. Giuse Lê Quang Chủng, SJ.

Kiểm tra tương tự

Cầu nguyện bằng Lời Chúa

Link đăng ký: https://trungtammucvugiadinhdaclo.com/?p=327

Cô hàng ve chai (7): Ngọn gió thần linh

MMsj Mấy dòng làm quen. Một người bạn trẻ, có mặt dưới chân thập giá, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.