Trang Nhà / [Radio Người Trẻ] Gặp lại một người dưng / hinh-anh-dep-ma-buon-ve-con-trai-khi-dau-kho-1466216780

hinh-anh-dep-ma-buon-ve-con-trai-khi-dau-kho-1466216780

Kiểm tra tương tự

Hãy đi và làm như vậy (Thứ hai Tuần 27 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 10, 25-37 25 Và này có người thông luật kia đứng lên …

Điều phải làm (Chúa nhật 27 thường niên năm C)

  ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 5 Khi ấy, các Tông Đồ thưa …