Trang Nhà / Giáo Xứ / Hiển Linh / Chủ đề: Chúa Lên Đền Thánh – Linh Thao Trong Kỳ Dịch Covid-19

Chủ đề: Chúa Lên Đền Thánh – Linh Thao Trong Kỳ Dịch Covid-19

Bài chiêm niệm

 

CHÚA LÊN ĐỀN THÁNH

 

Lời Chúa: Ga 12,12-19

 

12 Hôm sau, dân chúng lũ lượt tuôn đến mừng lễ. Thoạt nghe tin Đức Giê-su tới Giê-ru-sa-lem,13 họ cầm nhành lá thiên tuế ra đón Người và reo hò: Hoan hô! Hoan hô! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Chúc tụng vua Ít-ra-en!

14 Đức Giê-su gặp một con lừa nhỏ, liền cỡi lên như có lời chép:15 Hỡi thiếu nữ Xi-on, đừng sợ! Này Đức Vua của ngươi ngự đến, ngồi trên lưng lừa con.

16 Lúc đầu, các môn đệ không hiểu những điều ấy. Nhưng sau khi Đức Giê-su được tôn vinh, các ông mới nhớ lại là Kinh Thánh đã chép những điều đó về Người, và dân chúng đã làm cho Người đúng y như vậy.

17 Vậy, đám đông dân chúng làm chứng cho Đức Giê-su, họ là những người đã có mặt, khi Đức Giê-su gọi anh La-da-rô ra khỏi mồ và làm cho anh trỗi dậy từ cõi chết.18 Sở dĩ dân chúng đi đón Người, là vì họ nghe biết Người đã làm dấu lạ đó.

19 Bấy giờ người Pha-ri-sêu bảo nhau: “Các ông thấy chưa: các ông chẳng làm nên trò trống gì cả! Kìa thiên hạ theo ông ấy hết! “

 

Kinh dọn lòng:

 

Xin cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của tôi chỉ qui về việc phụng sự và ca tụng Chúa Chí Tôn như Đức Giêsu.

 

Lịch Sử:

 

Dịp lễ Vượt Qua gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusalem và tiến vào Đền thờ, mọi người tung hô Chúa như là vua. Nhưng Chúa Giêsu đã vượt qua lời tung hô của dân chúng, mà chỉ đón nhận những gì Chúa Cha muốn, bất chấp các thủ lãnh Do-thái quyết định giết Ngài.

 

Khung cảnh:

 

Bài chiêm niệm hôm nay được đặt trong bầu khí Chúa cho Ladarô sống lại. Chúng ta cũng cần liên kết với bài chiêm niệm hôm qua, Chúa Giêsu làm phép lạ hóa năm chiếc bánh và hai con cá ra nhiều để nuôi đám đông theo Chúa trong hoang địa. Trước các dấu chỉ đó, dân chúng đi theo Ngài, tung hô Ngài và muốn tôn Ngài làm Vua. Nhưng Chúa muốn chúng ta hiểu về Ngài và theo Ngài với tư cách là Đấng Cứu Độ trong ý muốn của Thiên Chúa chứ không theo ý muốn và lối nghĩ của trần thế.

 

Ơn Xin:

 

Xin ơn được hiểu biết Đức Giêsu thâm sâu hơn, Đấng đã làm người và hiến mạng vì tôi, để tôi yêu mến Ngài hơn và theo bước Ngài hơn.

 

Điểm chiêm niệm:

 

Theo lộ trình các bài chiêm niệm và suy niệm trong suốt Tuần Hai, người cầu nguyện theo tiến trình Linh Thao xin được ơn hiểu biết Chúa hơn, yêu mến Chúa hơn và theo sát bước Chúa hơn. Bài chiêm niệm hôm nay giúp người cầu nguyện thấy ước muốn theo Chúa và thuộc về Chúa theo đường hướng nào? Ước muốn ấy có bị chi phối bởi điều gì thuộc trần thế không?

 

1.Tìm Chúa hay tìm bánh

 

Khi chiêm niệm biến cố Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem, chúng ta cần lùi lại trong tâm trí mình, và cần một sự bình tâm, để xét xem lòng trí của mình trong tương quan với Chúa Giêsu, trước khi theo Chúa và tung hô Chúa, vì tung hô không chỉ bằng lời mà bằng đời sống tín thác.

 

Tung hô Chúa để được có bánh, hay tung hô Chúa vì nhận ra con đường Chúa đi là mẫu sống cho mình trên hành trình về Nước Trời. Hành trình Chúa đi là hành trình khiêm tốn, “ngồi trên lưng lừa con”, để phục vụ và hiến mang.

 

 Nếu con người muốn Chúa là Vua với quyền uy, sức mạnh, tạo ra bánh, chữa lành bệnh, làm phép lạ, ban ơn theo ý riêng mình…, đó là dấu chỉ cho thấy con người đi tìm bánh hơn tìm Chúa và theo Chúa.

 

Chúng ta suy xét để thấy mình có thuộc trong số những người tung hô này không: “Sở dĩ dân chúng đi đón Người, là vì họ nghe biết Người đã làm dấu lạ đó.” (dấu lạ cho Ladarô sống lại). Tung hô vì thích vinh quang, hay tung hô vì thấy Chúa vạch cho mình một lối đi về Nước Trời.

 

  1. Người theo Chúa cần bình tâm

 

Người bình tâm thì thắng vượt từ trong lòng những dính bén đến chuyện thu hút bên ngoài. Chúa Giêsu vào thành theo ý Chúa Cha, không theo ý trần thế, không tìm lời tung hô, không sống vì ý muốn đám đông. Lối sống người môn đệ là suy xét để tìm ý Chúa muốn cho cuộc đời mình.

 

Cần khám phá chính mình, vì có người thích Chúa vì Chúa ban ơn, nhưng không vui thích sự khiêm tốn phục vụ của Chúa. Các môn đệ cũng phải phám phá và lớn lên trong chính bản thân: “Lúc đầu, các môn đệ không hiểu điều ấy, nhưng sau khi Chúa Giêsu được tôn vinh, các ông mới nhớ lại…” Các ông hiểu con đường theo Chúa và trở nên giống Chúa.

 

Người không bình tâm để suy xét chính mình ở trong Chúa, nên dễ bị cuốn theo tâm tình phá đám, chê trách nhau, tẩy chay và loại trừ. Chúng ta ngẫm nghĩ về điều này nơi câu kết của đoạn Tin Mừng mà chúng ta dùng cầu nguyện: “Các ông thấy chưa: các ông chẳng làm nên trò trống gì cả! Kìa thiên hạ theo ông ấy hết.”

Tâm sự với Chúa Giêsu

– Hãy thưa chuyện và tâm sự với Chúa Giêsu về lời tung hô: “Hoan hô! Hoan hô!  Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa!”, để mỗi lần dự lễ, chúng ta tung hô với khao khát muốn trở thành bạn hữu, muốn đứng dưới cờ hiệu của Chúa, muốn theo cung cách của Chúa.

– Chúa không vạch ra một lộ trình để Ngài được tung hô. Chúa được tung hô vì Chúa sống khiêm nhường và phục vụ từ bên trong, không giả tạo. Chúng ta xin ơn để sống ngay chính từ trong lòng.

 

Lm. Antôn Nguyễn Thành Nguyên, SJ.

Kiểm tra tương tự

Thật phúc cho anh em (Thứ năm Tuần 4 Phục sinh)

LỜI CHÚA: Ga 13, 16-20   16 Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không …

Không tự mình nói (Thứ Tư Tuần 4 Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 12, 44-50 Khi ấy, Ðức Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Ai tin …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.