Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-05

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-05

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12-05-2020

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Cha ơi, con tạ ơn Cha vì ngày mới này. Con xin dâng lên Cha tất cả những gì con có. Con phó dâng cuộc đời con trong tay Cha. Xin Cha thương nhận lấy và sử dụng cuộc đời con như khí cụ cho sứ mệnh lòng thương xót của Cha. Xin đừng để bất cứ điều gì tách con ra khỏi Cha, xin cho từng nhịp đập nơi tim con cũng được phục vụ cho sứ mệnh của Ngài. Xin ban cho con bình an và tình yêu của Cha. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Lord, thank you for this new day. I offer you everything that I am and everything that I have. I put my life in your hands. Take it and accept it. Make it useful to your mission of compassion for the world. Do not let anything in me be apart from you, may even my heartbeat be at the service of your mission. Give me your peace and your love. Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Cầu nguyện không phải là việc tìm kiếm thành tựu hay cầu xin. Cầu nguyện là ân sủng. Đó là một món quà thanh khiết từ Thiên Chúa. Đi vào cầu nguyện chính là một món quà mà chỉ có Chúa mới có thể dạy bạn cầu nguyện trong sự thật. Vì vậy khi cầu nguyện, hãy chuẩn bị sẵn sàng đón nhận và chìm đắm trong lời nguyện bằng một thái độ thành khẩn. Ngay thời khắc đó, hãy giữ tâm tình và thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, này con đây.”

WITH JESUS DURING A DAY

Prayer is not about looking for results or getting things. Prayer is grace, it is a pure gift from the Lord. Entering into prayer is a gift and only the Lord can teach you to pray in truth. So when you go to pray, be prepared to receive and to be there in an attitude of supplication. At this moment, remain in this inner disposition and tell the Lord, “Here I am Lord.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nghỉ ngơi trong thinh lặng nội tâm và xem xét lại ngày sống của mình. Con biết ơn vì những điều đã xảy ra. Con nhìn lại ngày đã qua và xem xét lại tất cả mọi hoạt động của con. Trong những hoạt động ấy, việc nào khiến con bình an, việc nào làm con bất an? Có điều gì con cần sự tha thứ? Ngày mai, con quyết tâm sống đúng ý Chúa hơn. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE NIGHT

I rest in inner silence and examine my day. I am grateful for what transpired. I look at the day that has passed and review all of my activities. In what activities did I feel peace? And which ones did I lose my peace in? What activities helped me do my best? Is there anything I should ask for forgiveness? I resolve to follow more closely God’s will tomorrow. Our Father…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 21-06-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 21-06-2022⏰ 🌷(Mt 7, 6.12-14)🌷 “Của thánh, đừng quăng cho …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-06-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 21/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.