Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Mến Yêu Hàng Ngày, 15-05

Mến Yêu Hàng Ngày, 15-05

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – BẠN ĐƯỢC CHỌN

Thứ 6, 15-05-2020 (Ga 15, 12-17)

Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

SUY NIỆM

“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại” (Ga 15, 16).

Mong ước lớn nhất của mỗi người là cảm giác được công nhận, được thuộc về. Và thật diễm phúc vì chính Thiên Chúa đã chọn mỗi người chúng ta. Ngài muốn chúng ta trở nên thành viên trong chính gia đình của Ngài, Ngài hằng mong chúng ta thuộc về Ngài.

Thật giúp ích cho đời sống thiêng liêng khi hàng ngày bạn dành thời giờ suy ngẫm về hồng phúc lớn lao này, đó là Thiên Chúa đã chọn chúng ta thậm chí trước cả khi chúng ta được sinh ra. Ngài biết tường tận tất cả và luôn dõi theo chúng ta, Thiên Chúa hằng mong mỏi dẫn đưa chúng ta bước vào đoàn chiên của Ngài. Chúng ta cần phải thấu cảm được điều tuyệt vời này, để rồi đón nhận và tin tưởng. Đó thực sự là nơi chúng ta thuộc về.

Vì yêu, Thiên Chúa đã chọn chúng ta và bộc lộ cho chúng ta biết mầu nhiệm tình yêu của Ngài thật lớn lao, cao sâu đến nỗi hy sinh cả Con Một Duy Nhất. Tình yêu ấy là sự kết hợp và vâng phục Ý Cha được thực hiện nơi Đức Giêsu, chúng ta được mời gọi hãy yêu như Ngài đã yêu, một tình yêu cho đến tận cùng.

  • Chúa yêu chúng ta qua mầu nhiệm Nhập Thể: Yêu ai thì đến gần người mình yêu; sống hoà đồng và hiệp nhất.
  • Chúa yêu chúng ta qua mầu nhiệm Cứu Thế: Yêu ai thì hy sinh cho người mình yêu; sống quên mình.
  • Chúa yêu chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể: Yêu ai thì trở nên sức sống cho người mình yêu, sống phục vụ. Nhờ sống tình yêu, chúng ta sẽ được trở nên bạn hữu của Thiên Chúa.

Thiên Chúa không những chọn để chúng ta thuộc về Ngài, mà còn chọn những con người nhiệt thành dấn thân cho chính sứ mạng của Ngài nữa. Thật vậy, chúng ta là những người được chọn để được sai đi và sinh hoa trái cho Vương Quốc của Thiên Chúa Tình Yêu. Ngài muốn dùng chúng ta như những khí cụ cho công trình Cứu Độ. Ngài gọi chúng ta bằng một tiếng gọi thiêng liêng, mời chúng ta trở thành thành viên trong “đội” của Ngài, đồng nghĩa với việc cuộc sống của chúng ta sẽ có mục đích và ý nghĩa hơn.

Phải chăng nhiều khi bạn thấy mình bất lực với nỗi khắc khoải làm thế nào để tạo nên sự khác biệt giữa mọi người? Thế nhưng đừng quá bận tâm về điều này, hãy nhớ Thiên Chúa không phán xét chúng ta theo cách đó. Mà hơn hết, Ngài hiểu rõ những khả năng vô hạn tiềm ẩn nơi mỗi người và Ngài chọn để sử dụng những khả năng đó như phương tiện đắc lực cho việc xây dựng Vương Quốc Tình Yêu. Cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn đã chiêm nghiệm cuộc đời trong từng giai điệu, ông viết:“Sống trên đời này, chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào để nuôi dưỡng tình yêu, để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá của cuộc đời mỗi người”.

Trình thuật Tin Mừng hôm nay mời bạn suy ngẫm về hai cụm từ: “Thầy đã chọn anh em” và “ra đi và sinh hoa trái”. Hãy đón nhận lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho bạn, bởi lẽ chính điều đó sẽ thay đổi cuộc sống của bạn và cuộc sống của những người được mời gọi để phục vụ trong tình yêu.

Lạy Chúa, con biết rằng Ngài đã chọn con. Con xin đáp lại lời mời gọi của Ngài nơi cuộc sống của con. Quả là diễm phúc, Ngài đã cắt cử con để thực hiện sứ mạng Ngài bằng một cách riêng biệt và bằng con đường vinh quanh. Xin giúp con dám tiếp tục đáp trả “xin vâng” đối với tiếng gọi của Ngài. Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Amen!

——–

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-reflections/12-fifth-week-of-easter/

 

You Are Chosen

Friday of the Fifth Week of Easter

 

“It was not you who chose me, but I who chose you and appointed you to go and bear fruit that will remain.”  John 15:16

 

Children love to play games.  When a game is organized between two teams, kids will often line up and wait to be chosen.  Each child hopes to be chosen first.  It is affirming to be wanted for the team.  When a child is chosen last this can be difficult and hurtful.

 

This reveals the desire within each of us to belong and to be wanted.  The good news is that God does choose each one of us.  He wants us as a member of His family and He wants us to belong to Him.  This is essential to understand and, when it is understood, it is very affirming.

 

It is a good spiritual practice to regularly reflect upon the fact that God chose us even before we were born.  He knew us from all eternity and set His eyes upon us, longing to bring us into His fold.  We need to understand this, accept it and believe it.  We do belong.

 

God not only chooses us to belong to Him, He also chooses us for His mission.  He wants to use us to go and bear fruit for His Kingdom.  He wants to use us for a sacred purpose and a divine calling.  Being a member of His “team” means that our lives have purpose and meaning.  No matter how “unqualified” we may feel at times to make a difference, we must remember that God does not see us that way.  Rather, He sees the infinite potential within each of us and chooses to use that potential for the building up of His Kingdom.

 

Reflect, this day, on two short phrases:  “I have chosen you” and “Go and bear fruit.”  Accepting your call from God will change your life and will also change the lives of those whom you are called to serve.

 

Lord, I know You have chosen me.  I accept Your call in my life.  I accept the fact that You have appointed me to fulfill Your mission in a unique and glorious way.  Help me to continually say “Yes” to Your call.  Jesus, I trust in You.

 

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-06-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 21/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, …

Mến Yêu Hằng Ngày, 18-06-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 18-06-2022⏰ 🌷(Mt 6, 24-34)🌷  “Không ai có thể làm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.