Trang Nhà / Chuyên Đề / [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 8. Huấn Quyền

[Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 8. Huấn Quyền

Kiểm tra tương tự

[Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 27: Giáo Hội-Tiến trình hình thành và bốn đặc tính

Trách nhiệm giáo dục người trẻ

Trách nhiệm của các vị chủ chăn Giáo luật điều 1063 nói rõ rằng các …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.