Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-05

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-05

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17-05-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Cha ơi, hôm nay con bắt đầu hành trình cảm nếm sự hiện diện của Cha. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của tháng này, bằng những cử chỉ của tình yêu cụ thể với những người con gặp gỡ hôm nay. “Bằng một cách đặc biệt, các phó tế biểu lộ điều răn tuyệt vời của Chúa Giê-su: noi gương Thiên Chúa là tình yêu, và chính bằng tình yêu này, Ngài đến để phục vụ chúng ta.” (ĐGH Phanxicô)

WITH JESUS IN THE MORNING

Start your journey today enjoying the Lord’s presence. Offer your life to the intention of the month with concrete gestures of love with those you encounter today. “The deacons reveal, in a special way, the great commandment of Jesus: to emulate God who is Love and, by this love, even comes to serve us” (Pope Francis). Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Bạn tạm dừng lại một chút giữa ngày để gặp gỡ Thiên Chúa. Những việc gì đánh dấu một buổi sáng của bạn? Bạn đã nhận thức được việc bạn đi cùng với Chúa Giê-su chưa? Tìm một chút thời gian giữa buổi trưa này để cầu nguyện với Chúa. Trong suốt thời gian cầu nguyện đó, hãy cố gắng hiện diện trọn vẹn với Ngài, bằng tất cả những gì bạn có, với tất cả trí tưởng tượng, trí thông minh và tầm ảnh hưởng của bạn. Hãy cố gắng làm cho toàn bộ thực thể của bạn được ở trong sự hiện diện của Chúa.

WITH JESUS DURING A DAY

Pause your day to encounter the Lord. What things have marked your morning? Have you been aware that you walk with Jesus? Find in your afternoon a time to be alone in prayer with the Lord. During that time of prayer try to be entirely present to him, with all that you are, with your imagination, your intelligence and your affectivity. Try to make your whole being remain in his presence.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhắm mắt lại và ngẫm lại bản thân mình. Con biết ơn sự hiện diện của Chúa trong suốt cả ngày của con. Con ngẫm lại rằng những suy nghĩ nào của con được lặp lại nhiều nhất ngày hôm nay? Con đã trải qua cảm giác gì? Con đã có những cuộc trò chuyện nào? Chúa ơi, con quyết tâm làm tốt hơn vào ngày mai, xin Chúa đồng hành cùng con trong mọi việc. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I close my eyes and focus inside myself. I am grateful for God’s presence throughout my day. What thoughts were most recurrent today? What feelings did I experience? What conversations did I have? I resolved to do better tomorrow, asking God to accompany me in all things. Our Father…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao. 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-05-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 14/05/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con thức dậy với …

Mến Yêu Hằng Ngày, 13-05-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, ngày 13-05-2022⏰ 🌷(Ga 14, 1-6)🌷 Anh em đừng xao …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.