Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Mến Yêu Hàng Ngày, 20-05

Mến Yêu Hàng Ngày, 20-05

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – THẦN KHÍ SỰ THẬT

Thứ 4, 20-05-2020 (Ga 16, 12-15)

“Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.”

SUY NIỆM

 

“Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.”

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã giới thiệu Chúa Thánh Thần dưới tước hiệu Thần Khí Sự Thật. Chúa Giê-su cũng đã giải thích rằng Ngài có nhiều điều hơn để nói với họ, nhưng họ không thể chịu đựng được ngay bây giờ. Nói cách khác, “Sự Thật” vượt quá trí hiểu biết của họ và họ không có cách nào để đón nhận Sự Thật lúc này, trừ khi Chúa Thánh Thần đến và dạy dỗ họ. Điều này cho chúng ta hai góc nhìn sâu sắc và đáng để suy ngẫm.

Góc nhìn đầu tiên, nếu chúng ta không mở lòng cho quyền năng và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần làm việc, chắc chắn chúng ta sẽ “không có sức chịu nổi” Sự Thật. Chúng ta sẽ không thể nào đủ sức để đón nhận những bí nhiệm sâu xa của Thiên Chúa và cũng không thể tin những điều đó trừ khi Chúa Thánh Thần sống trong chúng ta. Là người Ki-tô hữu, chúng ta có rất nhiều điều “buộc phải tin”, không những thế, còn phải là “tin như tin kính”, tin chắc như đinh đóng cột, ngay cả khi những điều ấy hoàn toàn đi ngược lại với tri thức con người hoặc chẳng thể lí giải. Thật thế, một người không có đức tin sẽ chẳng thể nào biết, chẳng thể lí giải, và càng không thể hiểu được Thánh Thể quý giá nơi tấm bánh bé nhỏ chẳng hạn. Và đức tin chính là món quà ân sủng của Chúa Thánh Thần, chính Ngài làm cho chúng ta có khả năng đón nhận sự thật vượt quá giới hạn hiểu biết của con người. Do đó, nếu bạn thấy nghi ngờ điều gì đó nơi đức tin của bạn, có nghĩa là bạn vẫn chưa thật sự mở lòng để Chúa Thánh Thần đến và dạy dỗ bạn về sự thật.

Góc nhìn thứ hai, khi bạn đã hoàn toàn mở rộng tâm trí và trái tim cho Chúa Thánh Thần, bạn sẽ trở nên đói khát Sự Thật. Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn bạn đến với “sự thật toàn vẹn”. Và chắc chắn bạn sẽ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trong quá trình đến với sự thật ấy. Ngài sẽ cho bạn cách nhìn mới, tâm thái mới trước mọi sự trên đời, và từ đó, dưới sự dìu dắt khôn ngoan của Thần Khí Sự Thật, bạn được nên con người mới hoàn toàn.

Hôm nay, mời bạn suy ngẫm về “sự thật” trong suy nghĩ của Thiên Chúa. Liệu bạn có đủ sức để “chịu nổi” sự thật ấy chưa? Hay nói cách khác, bạn thấy mình đã mở lòng hoàn toàn cho Thần Khí Sự Thật chưa? Nhưng trước khi trả lời các câu hỏi ấy, bạn hãy cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng giúp bạn trả lời, vì chỉ có ánh sáng của Thần Khí Sự Thật mới có thể xua tan bóng tối của những giả dối che đậy dù là nơi tối tăm nhất, sâu tận nhất trong cõi lòng của chúng ta; chỉ có Thần Khí Sự Thật mới có thể cho chúng ta biết đâu là sự thật mà thôi.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho con thêm sức mạnh để mở toang cửa đón Ngài ngự đến thắp sáng đời con. Xin Ngài chỉ dạy và hướng dẫn con tìm đến Sự Thật. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến!

—–

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-reflections/13-sixth-week-of-easter/

 

The Spirit of Truth

Wednesday of the Sixth Week of Easter

 

Jesus said to his disciples: “I have much more to tell you, but you cannot bear it now. But when he comes, the Spirit of truth, he will guide you to all truth.”  John 16:12-13

 

As we continue to get closer to the wonderful Solemnity of Pentecost, we continue to focus in on the Holy Spirit.  This passage specifically points to the Holy Spirit as the “Spirit of Truth.” 

 

It’s interesting how Jesus introduces the Holy Spirit under this title.  He explains that He has much more to tell them, but they cannot bear it now.  In other words, the “Truth” is too much for them to bear unless the Holy Spirit is alive within them and teaching them.  This gives us two wonderful insights worth pondering.

 

First, if we have not truly opened our lives to the power and presence of the Holy Spirit, we can be certain that we cannot bear the Truth.  We cannot understand the deep truths of God and we cannot believe them unless the Holy Spirit is alive within us.  That’s a frightening thought in that, when the Holy Spirit is not fully immersing someone, that person is left in the dark regarding all Truth.  And, sadly, they will not even realize they are in the dark!

 

If that does not make sense then perhaps you, too, suffer a bit from a lacking of the Spirit of Truth.  Why?  Because when the Spirit of Truth is alive within, you will know that you know the Truth.

 

Secondly, when you have fully opened your mind and heart to the Holy Spirit, you will become hungry for the Truth.  The Holy Spirit will “guide you to all truth.”  And one of the effects of being guided into all truth is that you will be amazed with the journey.  You will be in awe at the understanding of things that open up in your mind.  You will be able to make sense of things in a new way.  The Holy Spirit is the perfect “guide” and the journey toward the Truth is glorious.

 

Reflect, today, upon the Truth as it resides in the mind of the Father in Heaven.  How open are you to the Truth?  How fully do you embrace all that God wants to reveal to you?  Open yourself more fully to the Holy Spirit and seek all that He wishes to reveal to you.

 

Holy Spirit, come consume my life.  Teach me and guide me into all Truth.  Holy Spirit, Divine Lord, Merciful Father, I trust in You.

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-06-2022

      ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 18/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con …

Mến Yêu Hằng Ngày, 16-05-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA🌷 ⏰Thứ 5, 16-06-2022⏰ 🌷(Mt 6, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.