Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Mến Yêu Hàng Ngày, 21-05

Mến Yêu Hàng Ngày, 21-05

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – NỖI BUỒN TRỞ THÀNH NIỀM VUI

Thứ 5, 21-05-2020 (Ga 16, 16-20)

“Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.”

Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giê-su hỏi nhau: “Người muốn nói gì khi bảo chúng ta: ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy’ và ‘Thầy đến cùng Chúa Cha’?” Vậy các ông nói: “‘Ít lâu nữa’ nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu Người nói gì!” Đức Giê-su biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông: “Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói: ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy’. Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.”

SUY NIỆM

Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” (Ga 16, 16-20)

Trong đoạn văn trên, Chúa Giêsu báo trước cho các tông đồ rằng đau khổ sẽ là một phần trong cuộc sống của họ. Nhưng tiếp sau đó, Ngài báo cho các ông: “Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.”

Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Chúa Giêsu không hứa với chúng ta rằng cuộc sống của chúng ta sẽ thoát khỏi khó khăn và đau khổ. Ngài cũng không bảo rằng theo Ngài thì mọi sự sẽ dễ dàng. Thay vào đó, Ngài muốn chúng ta biết rằng chúng ta cũng sẽ phải trải qua những gì Ngài phải chịu nếu chúng ta chọn đi theo Ngài. Ngài chịu đau khổ, bị ngược đãi và cuối cùng bị giết chết. Nhưng cuối cùng, điều dường như là bi kịch ấy lại trở nên phương thế cứu rỗi cho nhân loại.

Nếu chúng ta đi theo bước chân của Ngài, chúng ta cần phải thấy từng chút đau khổ trong cuộc sống của mình là những cơ hội để mang ân sủng đến cho nhiều người khác. Nếu chúng ta có thể đối mặt với những khó khăn đời mình trong niềm tin và hy vọng, sẽ không có điều gì khiến chúng ta thất vọng; mọi thứ xảy đến sẽ đều để làm cho vinh danh Chúa và sẽ kết thúc trong niềm vui lớn lao.

Hôm nay, mời bạn suy ngẫm những lời này của Chúa Giêsu. Bạn hãy nhớ rằng Ngài không chỉ đang nói với các tông đồ, mà còn là đang nói với chính bạn. Đừng để mình bị sốc hoặc than vãn khi cuộc sống khó khăn, tuyệt vọng khi phải đối mặt với đau khổ. Thay vào đó, bạn hãy dâng tất cả mọi thứ cho Thiên Chúa và để Ngài biến nó thành niềm vui Ngài đã hứa.

Lạy Cha, hiệp cùng những đau khổ của Con Cha trên thập giá, con xin dâng Cha tất cả những đau khổ của đời con, dù là bé nhỏ nhất, để nên như cơ hội đem lại ân sủng cho nhiều người.  Xin Cha cho con vững một lòng tin và luôn hi vọng những khi tuyệt vọng bủa vây và gian nan làm con lung lạc. Ước gì con luôn ghi nhớ Lời của Con Cha hôm nay, để sau khi bền tâm vững chí đi ngược lại với “vui mừng” của thế gian, những “nỗi buồn” của con sẽ trở thành “niềm vui” bất tận.

—————–

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-reflections/13-sixth-week-of-easter/

 

Sorrow to Joy

Thursday of the Sixth Week of Easter

 

“Amen, amen, I say to you, you will weep and mourn, while the world rejoices; you will grieve, but your grief will become joy.”  John 16:20

 

Grief, mourning and even weeping is a part of life.  Children will often weep at the slightest difficulty, but all of us face grief and sorrow throughout life. 

In this passage above, Jesus informs His Apostles that sorrow and grief will be a part of their lives.  This is a very sober but realistic statement on the part of our Lord.  It’s an act of love, on His part, to be up front with His Apostles about the coming hardships they will face.

 

The good news is that Jesus follows this statement with the hopeful news that their “grief will become joy.”  This is the most important part of what Jesus says.

The same is true in our lives.  Jesus does not promise us that our lives will be free from hardship and pain.  He does not tell us that following Him means that all will be easy in life.  Instead, He wants us to know that we will follow in His footsteps if we choose to follow Him.  He suffered, was mistreated and ultimately killed.  And this would be tragic if He did not ultimately rise from the dead, ascend into Heaven and transform all prior grief and pain into the very means of the salvation of the world.

 

If we follow in His footsteps, we need to see every bit of grief in our lives as potentially a means of grace for many.  If we can face the hardships of life with faith and hope, nothing will ultimately keep us down and everything will be able to be used for God’s glory and will result in great joy.

 

Reflect, today, upon these words of Jesus.  Know that He was not only speaking them to His Apostles, but also to you.  Do not be scandalized or shocked when life deals you some difficulty.  Do not despair when suffering is placed before you.  Surrender all things to our Lord and let Him transform it into the joy that He promises in the end.

 

Lord, I surrender to You all suffering in my life.  My grief, hardships, sorrow and confusion I place in Your hands.  I trust that You are all-powerful and desire to transform all things into a means of Your glory.  Give me hope in times of despair and trust when life is hard.  Jesus, I trust in You.

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-06-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 21/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, …

Mến Yêu Hằng Ngày, 18-06-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 18-06-2022⏰ 🌷(Mt 6, 24-34)🌷  “Không ai có thể làm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.