Trang Nhà / Bản Tin / Quan tâm đến con người và quan tâm mục vụ: luôn luôn cho sứ mạng

Quan tâm đến con người và quan tâm mục vụ: luôn luôn cho sứ mạng


Từ những năm tháng đầu khi Dòng Tên được thành lập, đâu là cách thức thánh I-nhã dùng để duy trì mối dây hiệp nhất giữa các Giê-su hữu, khi mà họ được quy tụ để phân tán khắp nơi trên thế giới vì sứ mạng? Có thể thấy rằng, I-nhã đã thiết lập một “hệ thống thư tín” rất hiệu quả, mà ngày nay vẫn là kênh thông tin thiết yếu cho cha Bề Trên Cả.

Kể từ khi hệ thống thư tín này được thiết lập, tất cả những thư từ được gửi đến và đi từ cha Bề Trên Cả đều được đánh số tham chiếu và sắp xếp là “ phúc thư hàng năm” (annual letters) hoặc “các thư công vụ” (ex officio letters). Vào đầu mỗi năm, tất cả các Giám tỉnh, Phụ tá Giám tỉnh, Bề trên các cộng đoàn và thường là cả các Giê-su hữu và các cộng tác viên cốt cán trong các sứ mạng của Dòng sẽ gửi cho cha Bề Trên Cả những đánh giá của họ về về đời sống của Dòng. Đâu là những điểm mạnh yếu được rút kết ngang qua các hoạt động tông đồ, ngang qua sự hiện diện của họ trong suốt một năm đã qua. Thông thường, cha Bề Trên Cả sẽ chỉ định một số chủ đề ngài muốn được đào sâu.

Vào đầu năm 2019, những phúc thư hàng năm (annual letters) đã cho thấy về một sự hài hòa giữa hai phương diện “quan tâm đến con người” (cura personalis) và “quan tâm mục vụ” (cura apostolica) của Dòng. Vì thế, ngày 25 tháng 3 vừa qua, sau khi đọc hàng ngàn lá thư và suy ngẫm nhận định về những thông tin nhận được, cha Bề Trên Cả Arturo Sosa đã gửi cho toàn Dòng một lá thư. Trong thư, ngài tóm kết và đưa ra những giải thích dựa trên những chất liệu vô cùng phong phú này.

Đầu tiên, cha Bề trên Cả lưu ý rằng, mối căng thẳng giữa hai hình thức quản trị này là phù hợp với đặc sủng và cung cách hành xử của Dòng. Thêm vào đó, sự căng thẳng này đáng được quan tâm cách đặc biệt trước những biến động của thời đại, khi mà sự cộng tác, tinh thần phân định chung và dự phóng tông đồ là những khí cụ quen dùng trong quản trị.

Thứ đến, cha Bề Trên Cả cũng chú ý đến những thực hành tốt, đến một số khó khăn và thách đố trong mối tương quan giữa “quan tâm đến con người” (cura personalis) và “quan tâm mục vụ” (cura apostolica). Theo ngài, căn nguyên chính yếu của những khó khăn là việc chúng ta đã tách biệt Cura personalis và Cura apostolica. Sự tách biệt giữa năng lực, thẩm quyền của bề trên cộng đoàn và giám đốc công việc. Từ những điều này, cha Sosa khẳng định rằng, giải pháp cho sự mất cân bằng tiềm tàng này nằm ở nhận thức về cả hai khía cạnh. Do đó, về cơ bản, chỉ có một “sự quan tâm” (cura) liên quan đến những người, những cộng đồng, những công việc, phục vụ cho sứ mạng. Sứ mạng của Dòng (và sứ mạng này của dòng đã thực sự hiện hữu nơi những trạng huống, những công việc khác nhau) là mang lại ý nghĩa cho sự quan tâm, chăm sóc mà tất cả những người hữu trách phải có đối với những ai tham gia vào sứ mạng.

Cha Bề Trên Cả lưu ý rằng, những chú ý được điều chỉnh này cũng là mối quan tâm chung cho tất cả mọi người, không chỉ là riêng với những bề trên hay giám đốc công việc. Mỗi Giê-su hữu, trong việc lưu tâm đến sứ mạng của Dòng, cần phải có sự quan tâm chăm sóc người khác, trong mức độ trách nhiệm và ơn gọi riêng của mình.

Sau khi nhấn mạnh đến một số công cụ hữu ích cho việc quan tâm đến đời sống và sứ mạng của Dòng, cha Bề Trên Cả khẳng định, chúng ta hoàn toàn có thể sống một cách có hiệu quả sự căng thẳng giữa Cura personalis và Cura apostolica. Ngài cũng đề xuất các bước cụ thể có thể được thực hiện ngay bây giờ: trau dồi tính trong suốt và tự do nội tâm, thúc đẩy trò chuyện thiêng liêng, xây dựng văn hóa đối thoại. Ngài kết thúc lá thư bằng việc gợi nhắc, theo tinh thần của một sắc lệnh trong Tổng Hội 36. Cộng đoàn Giê-su hữu là một không gian cụ thể nơi đó chúng ta sống như những người bạn trong Chúa. Đời sống chung này vốn luôn là để phục vụ cho sứ mạng, nhưng vì mối liên kết huynh đệ tự nó là một việc loan báo Tin Mừng, nên chính đời sống cộng đoàn tự nó cũng là một sứ mạng.

Phỏng dịch: Văn Quân, S.J.

Nguồn: https://jesuits.global/en/stories/899-cura-apostolica-and-cura-personalis-always-for-the-mission?fbclid=IwAR0zsweNaWMOn5oAXkwfq8lt5DELDc5czzZwBjcg9FflnPRfv9Ip4gPzvqE

Kiểm tra tương tự

Bế giảng chương trình Huấn Luyện Người Đồng Hành Thiêng Liêng và Hướng Dẫn Linh Thao

Sáng ngày 03-05-2022, tại Nhà Linh thao Phêrô Favre – Dòng Tên, hơn 40 linh …

Học Viện Dòng Tên mừng lễ bổn mạng và ngày truyền thống khối Thần học

“Hôm nay, Học Viện Dòng Tên mừng kính lễ thánh Phêrô Canisiô, Tiến sỹ Hội …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.