Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-05

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-05

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22-05-2020

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con dâng lên Chúa những gì con là, và những gì con có, để cầu nguyện cho sứ mạng của Chúa Ki-tô trong ngày mới này. “Phó tế là gương mặt của Giáo Hội trong cuộc sống hằng ngày.” (ĐGH Phanxicô) Con xin dâng cuộc sống của con theo ý cầu nguyện tháng này. Hôm nay con cố gắng phục vụ một việc nhỏ cho người con không ưa, và dâng việc đó lên Chúa vì sự trung thành của các phó tế. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Welcome the new day by offering what you are and have for the mission of Christ. “Deacons are the face of the Church in everyday life” (Pope Francis). Offer your life for the intention of the month. Try today to do a small service to a person you do not like and offer it for the faithfulness of deacons. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Vào lúc này, hãy cầu nguyện theo lời của ĐGH “Một lời cầu nguyện mà không dẫn đến những hành động giúp đỡ cụ thể cho những người nghèo, người đau bệnh, những người cần sự giúp đỡ, sẽ chỉ là một lời cầu nguyện vô ích và không trọn vẹn.” Cuộc gặp gỡ thật sự với Chúa không khiến chúng ta thờ ơ, trái lại, nó đưa chúng ta đến gần Chúa hơn, Đấng chỉ cho chúng ta cách đồng hành với người túng thiếu. Khi đó, cầu nguyện sẽ trở thành cuộc gặp gỡ thực sự với Chúa, và mở ra cho chúng ta những hành động cụ thể của lòng trắc ẩn. Cứ xem quả, sẽ biết cây.

Vậy những thành quả của đời sống cầu nguyện của bạn là gì?

WITH JESUS DURING A DAY

At this time of day, pray with these words of Pope Francis, “A prayer that does not lead to concrete action towards the poor, the sick, those in need of help, is a sterile and incomplete prayer.” An encounter with the Lord does not leave us indifferent; on the contrary, it brings us closer to the Lord, who shows us how to accompany the needy. Prayer, when it is true encounter with the Lord, opens us to concrete gestures of compassion. By the fruit the tree is known. What are the fruits of your prayer life?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi kết thúc một ngày, con nhớ lại tất cả những cuộc gặp gỡ từ sáng nay. Cuộc gặp nào mang lại cho con niềm vui? Con có cần cầu xin sự tha thứ từ ai không? Đồng hành cùng với người khác là một món quà đến từ Thiên Chúa. Con biết ơn tất cả những ai đang hiện diện trong cuộc sống của con, và con dâng lên Chúa giấc ngủ của con để cầu nguyện cho họ. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As I end this day I remember all of my encounters since this morning. What meetings brought me joy? Do I need to ask forgiveness from someone? Walking with others is a gift from God. I am grateful for all the people in my life and offer to God my sleep for them. Our Father…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 21-06-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 21-06-2022⏰ 🌷(Mt 7, 6.12-14)🌷 “Của thánh, đừng quăng cho …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-06-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 21/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.