Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-05

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-05

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23-05-2020

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Khởi đầu ngày hôm nay, con xin dâng lên Cha niềm vui trong cuộc sống của con, xin Cha đón nhận và thương dùng để sinh lợi cho công việc phục vụ sứ mệnh lòng thương xót của Cha, như tháng này chúng con hướng về các vị phó tế trên toàn thế giới. Cha đã nói rằng bất cứ ai nhân Danh Cha mà xin thì sẽ được nhận lời. Và như thể con đã được nhận, con tạ ơn Cha vì tất cả mọi điều tốt lành Cha đã làm nơi trái tim họ. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của tháng này, tìm kiếm niềm vui trong mọi khó khăn. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

“As I begin this day I offer you with joy my life, Lord, receive it and make it fruitful in the service of your compassionate mission, which this month is for deacons throughout the world. You have said that what we ask in your name we will receive. And as if I had already received it, I give thanks for all the good you do in their hearts.” Offer your day for the intention of the month, finding joy in your difficulties. Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Hãy tạm dừng một chút để nhìn lại xem bạn đã sống như thế nào. Điều gì hiện diện trong tim bạn? Hãy để những lời này của ĐGH vang vọng trong tim bạn, “Từ việc chiêm niệm, từ mối tương quan mạnh mẽ của tình bạn với Thiên Chúa, sẽ sinh ra trong chúng ta khả năng sống và dẫn đưa chúng ta đến tình yêu của Thiên Chúa, lòng thương xót và sự dịu dàng của Ngài hướng đến tha nhân.” Bạn làm thế nào để cân bằng giữa lời cầu nguyện và việc phục vụ trong cuộc sống của bạn? Hãy làm mới lại quyết tâm của mình để luôn yêu thương và phục vụ người khác trong suốt ngày sống của bạn.

WITH JESUS DURING A DAY

Pause your day to see how you are living. What is in your heart? Let these words of Pope Francis echo in your heart, “And from contemplation, from a strong relationship of friendship with the Lord, is born in us the ability to live and leads to the love of God, his mercy, his tenderness towards others.” How do prayer and service balance in your life? Renew your resolution of loving and serving others throughout the day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con lắng đọng tâm hồn và bình tâm suy nghĩ. Con đang cảm thấy như thế nào? Con đã bắt đầu ngày sống như thế nào? Có những biến chuyển nào trong tâm trạng của con trong suốt một ngày? Con nhìn nhận những biến cố đã tạo ra sự thay đổi này. Con ghi lại những điều con khác phá được. Và con nhớ rằng để lớn lên trong đời sống nội tâm, con cần phải suy ngẫm về những gì con đã sống và khám phá những điều con được mách bảo. Con xin phó thác tất cả những mối lo lắng của con lên Chúa. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I rest in my heart and calm my thoughts. How do I feel? How did I start the day? Have there been any changes in my mood throughout the day? I acknowledge the events that caused these changes. I take note of what I discover. I must remember that in order to grow in the inner life it is necessary to meditate on what I have lived and to discover what that teaches me. I surrender all of my concerns to God. Our Father…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-05-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 14/05/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con thức dậy với …

Mến Yêu Hằng Ngày, 13-05-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, ngày 13-05-2022⏰ 🌷(Ga 14, 1-6)🌷 Anh em đừng xao …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.