Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Mến Yêu Hàng Ngày, 25-05

Mến Yêu Hàng Ngày, 25-05

Mến Yêu Hằng Ngày – Can Đảm Lên !

Thứ 2, 25-05-2020 (Ga 16, 29-33)

Các  môn đệ Người thưa: “Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” Đức Giê-su đáp: “Bây giờ anh em tin à? Này đến giờ -và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.”

SUY NIỆM

Bạn có tin vào Đức Giêsu không? Đức tin của bạn mạnh đến đâu? Tại sao bạn tin? Bạn có sẵn sàng và hết lòng giữ vững niềm tin ấy dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra? Liệu rằng bạn có vững lòng bước theo Ngài dù là đi ngược với đám đông, là trở nên “khác biệt” không? Bạn có sẵn sàng chịu đau khổ vì đức tin của bạn không? Đó là những câu hỏi quan trọng mà chúng ta phải trả lời cả trong những lúc thật dễ để sống đời Ki-tô hữu và cả những khi đầy dẫy khó khăn.

Sự thường chúng ta đều có xu hướng muốn được “giống như những người khác”, hay còn gọi là hiệu ứng đám đông. Tương tự như vậy, việc thực hành đạo như một người Kitô hữu sẽ chẳng khó khăn gì khi ta sống trong một xóm đạo vì “ai cũng như thế cả” và “điều ấy chẳng có chi lạ kì.” Thật thế, chẳng người Ki-tô hữu nào lại ngần ngại quỳ gối đọc kinh khi đang ở trong nhà thờ, cũng không e ngại làm dấu thánh hóa bữa ăn trong cộng đoàn mình. Thế thì những lúc chúng ta ở giữa những người không cùng niềm tin, hay thậm chí khi niềm tin của chúng ta bị chế giễu và bị chỉ trích thì sao? Những lúc phải đưa ra lựa chọn khó khăn giữa áp lực văn hóa xã hội và việc giữ vững đức tin, lúc ấy theo Chúa thật khó khăn biết bao phải không?

 Dù các môn đệ tuyên xưng chắc nịch thế nào lúc này, nhưng Chúa Giê-su biết các ông sẽ tan tác ra sao khi giờ của Ngài đến. Bởi vậy, Ngài đã cảnh báo họ về niềm tin mỏng giòn của con người. Tuy nhiên, Ngài không trách cứ họ mà lại nói những lời an ủi và động viên họ: “Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.”

Một trong những cách tốt nhất để kiểm chứng đức Tin của chúng ta đó là khi chẳng còn ai dám theo Chúa. Chính trong những giây phút này, đáng quý hơn những phút giây bình an, chúng ta có cơ hội để thể hiện niềm tin của mình và quyết tâm mạnh mẽ hơn để là một Kitô hữu.

Phản tỉnh: hãy nhìn lại lời hứa trung tín của bạn đối với Chúa. Bạn có sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để đi theo Ngài trên con đường thập giá không? Rất mong rằng câu trả lời của bạn là một lời khẳng định sẵn sàng, vì theo Ngài chính là đi trên con đường mang lại sự sống với niềm vui đích thực dù cho cuộc đời chúng ta ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Như Chúa Giê-su đã an ủi động viên các môn đệ thế nào, hôm nay Ngài cũng khích lệ bạn như vậy: “Ta đã thắng thế gian. Vậy nên con hãy can đảm lên, mạnh bạo lên nào!”

Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa là Thiên Chúa thật. Xin giúp con giữ vững niềm tin ấy trong Ngài, cùng thưa xin vâng theo Ngài và sống như Ngài luôn mãi. Lạy Chúa Giêsu, con xin phó thác nơi Ngài.

—-

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-reflections/14-seventh-week-of-easter/

Being Resolved

Monday of the Seventh Week of Easter

“Now we realize that you know everything and that you do not need to have anyone question you. Because of this we believe that you came from God.” Jesus answered them, “Do you believe now? Behold, the hour is coming and has arrived when each of you will be scattered to his own home and you will leave me alone.”  John 16:30-32

Have you come to believe in Jesus?  How deep is that faith?  And why do you believe?  Are you ready and willing to hold on to that faith no matter what comes your way?  Are you ready to follow Him even if it’s difficult and unpopular?  Are you ready to suffer as a result of your faith?  These are important questions.  They are questions that we must answer both when it’s easy to be a Christian as well as when it’s hard. 

It’s easy to be a Christian and to follow Jesus when everyone else is doing it.  For example, at a baptism or wedding it’s normal to want to belong and to let others know of our support and belief in what they are doing.  But what about those moments when your faith is ridiculed or put down?  Or when you have to make the difficult choice to turn from cultural pressures and stand out for your faith?  These are more challenging times to be a follower of Christ.

In today’s Gospel there were many who had been analyzing Jesus’ teaching, listening to Him and talking about Him.  It seems clear that the consensus was that Jesus was a man of holiness and a great prophet.  Many were even coming to believe He was the Messiah.  So there was a sort of positive momentum present that made it easier for many people to say that they believed in Him and they believed that He came from God.

Jesus quickly points out to them that, though they believe now, there will be a time that comes soon when most everyone will abandon Him, when they are scattered, and they will leave Him alone.  This is obviously a prophesy of His coming persecution and Crucifixion.

One of the greatest tests of our faith is to look at how faithful we are when following Christ is not all that popular.  It is in these moments, more than the easy moments, that we have an opportunity to manifest our faith and deepen our resolve to be a Christian.

Reflect, today, on how deep your commitment to Christ goes.  Are you ready to follow Him to the Cross?  Are you willing to give up everything to Follow Him?  Hopefully the answer is a definitive yes.  It must be a “Yes” that directs our lives no matter the situation of life we find ourselves in.

Lord, I do believe.  Help me to let that faith in You stay strong at all times.  Help me to say yes to You and to live that yes always.  Jesus, I trust in You.

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 28-09-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 28-09-2022⏰ 🌷(Lc 9, 57-62)🌷 Đang khi Thầy trò đi …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-09-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 28/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con thức dậy đón …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.