Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Mến Yêu Hàng Ngày, 29-05

Mến Yêu Hàng Ngày, 29-05

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CON CÓ YÊU MẾN THẦY KHÔNG?

Thứ 6, 29-05-2020 (Ga 21, 15-19)

Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giê-su nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” Người lại hỏi : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” Người hỏi lần thứ ba: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không?” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giê-su bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho anh biết : lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.” Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: “Hãy theo Thầy.”

SUY NIỆM

Chúa Giêsu hỏi Phê-rô 3 lần “Anh có yêu mến Thầy không?” Tại sao lại 3 lần? Có lẽ bạn sẽ nghĩ 3 lần ấy là để bù lại 3 lần Phê-rô đã chối Thầy. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, có lẽ Ngài cần ông thể hiện tình yêu ấy đến 3 lần.

Số 3 là một con số thể hiện cấp bậc cao nhất. Chẳng hạn như trong Thánh Lễ, chúng ta tung hô: “Thánh! Thánh! Thánh!” với ý diễn tả rằng Thiên Chúa là Đấng Thánh trên hết mọi sự. Do vậy, bằng cách cho Phê-rô 3 lần cơ hội thể hiện tình yêu của mình, Chúa Giêsu đã cho ông cơ hội để thể hiện tình yêu dành cho Thầy mình cách sâu cùng nhất.

Vì thế, “3 lần” có thể là cách để Phê-rô thể hiện lòng tha thiết nài xin sự tha thứ và cũng có thể là cách để ông thể hiện tình yêu với Thầy của mình theo cung bậc cao và sâu nhất. Và “3 lần” này cũng biểu lộ cho chúng ta một điều, đó là chúng ta cần phải yêu mến Thiên Chúa và cầu xin lòng thương xót của Ngài theo cách “3 lần” như thế.

Khi bạn thưa cùng Chúa rằng bạn yêu Ngài, liệu lời thổ lộ ấy sâu sắc bao nhiêu? Đó chỉ là lời nói sáo rỗng, hay là một lời xuất phát từ con tim trọn lẽ yêu đương? Tình yêu bạn dành cho Ngài có phải là một tình yêu trọn vẹn duy nhất không? Tình yêu ấy có bao gồm việc làm không, hay chỉ là lời nói đầu môi?

Chúng ta nên lắng nghe “câu hỏi 3 lần” này của Chúa Giêsu. Chúng ta nên ý thức rằng Ngài không hề thoả mãn với câu trả lời đơn giản “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa” của chúng ta đâu, nhưng Ngài muốn nghe đi nghe lại lời ấy. Ngài muốn chúng ta làm thế vì Ngài biết chúng ta cần phải thể hiện tình yêu theo một cách sâu sắc nhất, rằng, Ngài là duy nhất và trên hết mọi sự. Và “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy” hẳn nên là câu trả lời sau cùng (lần thứ 3) của chúng ta.

Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa. Chúa cũng biết con yêu đuối mỏng giòn thế nào. Xin giúp con lắng nghe tiếng Ngài mời gọi con thể hiện tình yêu và khao khát lòng thương xót Chúa của con. Ước gì con có thể dâng lên Chúa tình yêu và khát khao ấy bằng con tim trọn vẹn duy nhất của mình. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con, con tín thác vào Ngài.

—-

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-reflections/14-seventh-week-of-easter/

 

Do You Love Me?

Friday of the Seventh Week of Easter

 

He said to him the third time, “Simon, son of John, do you love me?” Peter was distressed that he had said to him a third time, “Do you love me?” and he said to him, “Lord, you know everything; you know that I love you.” Jesus said to him, “Feed my sheep.”  John 21:17

 

Three times Jesus asked Peter if he loved Him.  Why three times?  One reason was so that Peter could “make up” for the three times he denied Jesus.  No, Jesus did not need Peter to apologize three times, but Peter needed to express his love three times and Jesus knew it.

Three is also a number of perfection.  For example, we say God is “Holy, Holy, Holy.”  This triple expression is a way of saying that God is the Holiest of all.  By Peter being given the opportunity to tell Jesus three times that He loved Him it was an opportunity for Peter to express His love in the deepest of ways.

 

So we have a triple confession of love and a triple undoing of Peter’s denial going on.  This should reveal to us our own need to love God and seek His mercy in a “triple” way.

 

When you tell God that you love Him, how deep does that go?  Is it more a service of words, or is it a total and all-consuming love?  Is your love of God something that you mean to the fullest extent?  Or is it something that needs work?

 

Certainly we all need to work on our love, and that is why this passage should be so significant to us.  We should hear Jesus asking us this question three times also.  We should realize that He is not satisfied with a simple, “Lord, I love You.”  He wants to hear it again, and again.  He asks us this because He knows we need to express this love in the deepest way.  “Lord, You know everything, You know that I love You!”  This must be our ultimate answer.

 

This triple question also gives us the opportunity to express our deepest longing for His mercy.  We all sin.  We all deny Jesus in one way or another.  But the good news is that Jesus is always inviting us to let our sin be a motivation for deepening our love.  He doesn’t sit and stay angry at us.  He doesn’t pout.  He doesn’t hold our sin over our heads.  But He does ask for the deepest of sorrow and a complete conversion of heart.  He wants us to turn from our sin to the fullest extent.

 

Reflect, today, upon the depth of your love for God and how well you express it to Him.  Make a choice to express your love for God in a triple way.  Let it be deep, sincere and irrevocable.  The Lord will receive this heartfelt act and return it to you a hundredfold.

 

Lord, You do know that I love You.  You also know how weak I am.  Let me hear Your invitation to express my love for You and my desire for Your mercy.  May I offer this love and desire to the fullest extent.  Jesus, I trust in You.

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-05-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 13/05/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Một ngày mới …

Mến Yêu Hằng Ngày, 12-05-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷NGƯỜI TÔI TỚ CỦA CHÚA🌷 ⏰Thứ 5, ngày 12/05/2022⏰ 🌷(Ga 13,16-20)🌷 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.