Trang Nhà / Chuyên Đề / [Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 10. Thiên Chúa Duy Nhất

[Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 10. Thiên Chúa Duy Nhất

Kiểm tra tương tự

[Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 31. Cánh chung-Bản Chất và Nội dung

Những hình ảnh chính chỉ về Đấng Cứu Thế Ítraen mong chờ

Felipe Gómez, S.J.   Niềm chờ mong cứu độ Ítraen chờ mong Ðức Chúa sẽ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.