Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Mến Yêu Hằng Ngày, 06-06

Mến Yêu Hằng Ngày, 06-06

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 7, 06-06-2020 (Mc 12, 38-44)

Trong lúc giảng dạy, Ðức Giêsu nói rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn”.

Ðức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Ðền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng bạc Rôma. Ðức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói:”Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để sống”.

SUY NIỆM

Tôn giáo đích thực và lòng sùng kính đối với Thiên Chúa là gì? Chúa Giêsu cảnh báo các môn đệ về những kiểu tôn giáo sai lầm. Trong lời cáo buộc công khai đối với các kinh sư (những nhà thông thái tôn giáo thời đó), Ngài cảnh báo 3 điều: 

  1. Mong muốn nổi bật và được đứng hàng đầu hơn là hạ mình phục vụ vì lợi ích của người khác;
  2. Mong muốn được kính trọng và được công nhận (và tìm kiếm cái tôi của mình nơi người khác) hơn là tìm cách để tăng tiến lợi ích của người khác qua khiêm tốn phục vụ và quan tâm người khác cách vô vị lợi; 
  3. Sử dụng địa vị của mình (thậm chí là địa vị tôn giáo) để tự thăng tiến và đạt được thành tựu cá nhân. Một tôn giáo đích thực thì có liên quan chính đáng đến Thiên Chúa và với người thân cận bằng tình yêu, danh dự và sự tôn trọng. Thiên Chúa ban Thần Khí Ngài cho chúng ta, để chúng ta được ngập tràn trong niềm vui vì sự hiện diện của Ngài, của thờ phượng đúng nghĩa, của việc cho đi chính mình và yêu mến tha nhân. Tôn kính Chúa cách thực sự sẽ giải phóng con tim chúng ta, khiến chúng ta có thể trao chính mình cho Thiên Chúa và cả tha nhân một cách tự do.

Tình yêu quý giá hơn vàng bạc

Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ một bài học sâu sắc về việc cho đi trong tình yêu và tôn trọng. Tình yêu thì không tính toán –cho đi tất cả mà không giữ lại gì! Chúa Giêsu đã dạy bài học này cho các môn đệ khi họ cùng ngồi trong Đền Thờ và quan sát đám đông dâng tiền thập phân. Ngài khen ngợi bà goá phụ nghèo khổ đã bỏ vào những đồng tiền ít ỏi của mình, trái ngược với những người giàu có với số tiền đưa ra nhiều hơn. Làm sao mà một người nghèo khổ có thể cho đi nhiều hơn người có điều kiện rủng rỉnh được? Câu trả lời của Chúa Giêsu rất đơn giản: Tình yêu đáng giá hơn vàng!

Sự cho đi thực sự đến từ một trái tim đầy lòng biết ơn

Chúa Giêsu dạy rằng: cho đi thực sự phải xuất phát từ trái tim. Một món quà được tặng trong hận thù hoặc để phô trương sẽ đánh mất giá trị của nó. Trái lại, nếu được trao trong tình yêu, với lòng quảng đại và sự hy sinh thì sẽ trở nên vô giá. Số lượng hoặc kích thước của món quà không quan trọng cho bằng cái giá mà người tặng phải bỏ ra. Người goá phụ nghèo đã có thể giữ lại một đồng cho mình, nhưng bà lại cho đi tất cả những gì bà có! Chúa Giêsu ca ngợi một người cho đi chưa đủ một đồng – một số tiền có ý nghĩa làm sao! Nó ý nghĩa bởi đó là tất cả những gì bà có, là toàn bộ chi tiêu cho cuộc sống của bà. Có thể thứ chúng ta cho đi trông ít ỏi và chẳng đáng giá mấy, nhưng nếu chúng ta biết trao tất cả những gì chúng ta có theo ý Chúa, thì dù nó có vẻ tầm thường đến thế nào đi chăng nữa, Thiên Chúa sẽ khiến nó trở thành điều vượt ngoài khả năng tưởng tượng của chúng ta. Bạn có biết niềm vui và sự tự do của việc tự nguyện trao đi chính mình cho Chúa và tha nhân với tình yêu và lòng biết ơn không?

“Lạy Chúa Giê-su, tất cả những gì của con đều là của Chúa. Xin hãy lấy đi cuộc sống của con, mọi thứ con sở hữu, thời gian của con, những gì con có, và xin sử dụng chúng theo ý muốn của Chúa, để làm vinh danh Ngài.” 

—-//—–//——

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2020/jun6.htm

What is true religion and devotion to God? Jesus warns his disciples against the wrong kind of religion. In his denunciation of the scribes (the religious experts of his day), he warns against three things: the desire for prominence and first place of honor rather than lowly service for the benefit of others; the desire for deference and recognition (and seeking esteem from others) rather than seeking to promote the good of others through humble service and selfless care for others; and thirdly, attempting to use one’s position (even a religious position) for self-gain and self-advancement. True religion is relating rightly to God and to one’s neighbor with love, honor, and respect. The Lord puts his Holy Spirit within us that we may be filled with the joy of his presence, the joy of true worship, and the joy of selfless giving and love for others. True reverence for God frees the heart to give liberally, both to God and to neighbor. 

Love is more precious than gold or silver

Jesus taught his disciples a dramatic lesson in generous giving with love and devotion. Love doesn’t calculate – it spends lavishly! Jesus drove this point home to his disciples while sitting in the temple and observing people offering their tithes. Jesus praised a poor widow who gave the smallest of coins in contrast with the rich who gave greater sums. How can someone in poverty give more than someone who has ample means? Jesus’ answer is very simple – love is more precious than gold! 

Real giving comes from a heart full of gratitude

Jesus taught that real giving must come from the heart. A gift that is given with a grudge or for display loses most of its value. But a gift given out of love, with a spirit of generosity and sacrifice, is invaluable. The amount or size of the gift doesn’t matter as much as the cost to the giver. The poor widow could have kept one of her coins, but instead she recklessly gave away all she had! Jesus praised someone who gave barely a penny – how insignificant a sum – because it was everything she had, her whole living. What we have to offer may look very small and not worth much, but if we put all we have at the Lord’s disposal, no matter how insignificant it may seem, then God can do with it and with us what is beyond our reckoning. Do you know the joy and freedom of giving liberally to God and to neighbor with gratitude and love? 

“Lord Jesus, all that I have is yours. Take my life, my possessions, my time and all that I have and use them as you desire for your glory.”

 

 

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-04-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 23/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Trong thời khắc bắt …

Mến Yêu Hằng Ngày, 21-06-2022

⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 21-06-2022⏰ 🌷(Mt 7, 6.12-14)🌷 “Của thánh, đừng quăng cho …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.