Trang Nhà / UAPs / Laudato Si / Hãy bảo vệ Mẹ Trái Đất!

Hãy bảo vệ Mẹ Trái Đất!

Hãy bảo vệ Mẹ Trái Đất bằng những đóng góp nhỏ bé của bạn!

Nguồn video: https://www.youtube.com/watch?v=48mxaQtbUdU

(xin bấm CC để xem phụ đề.)

Kiểm tra tương tự

Trong Đức Ki-tô, con thấy màu xanh

Một lối sống bền vững thân thiện với môi trường

“ Chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi người chúng ta dám đưa ra những …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.