Trang nhà / ____BÀI TIÊU ĐIỂM / Mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (24/6)

Mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (24/6)

Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả chắc chắn là một ngày vui mừng. Theo lẽ thường, mỗi người con ra đời đều là sự hiện hữu tình thương của Chúa, vì con cái là hồng ân Chúa ban. Trong trường hợp của thánh Gioan Tẩy Giả, niềm vui ấy đặc biệt hơn nhiều. Bà Êlizabét đã cầu nguyện mỗi ngày, thậm chí là mỗi phút giây để cầu xin Chúa cho bà thoát đời son sẻ; bởi bà đã đến tuổi già, mà nỗi cay đắng bà vẫn còn phải chịu. Rồi hằng năm, ông Giacaria vẫn lên đền thờ dâng lời cầu nguyện với Chúa, ông hiểu hoàn cảnh của vợ mình, và cả nỗi tủi nhục của mình nữa. Rồi đến ngày Thiên Chúa đã đoái thương nhìn đến tấm lòng thành của hai ông bà mà cho thánh Gioan ra đời. Niềm vui ấy cũng được cả láng giềng đến chia vui với gia đình ông.

Tạ ơn Chúa đã ban cho hai ông bà một người con trai, chúc tụng Chúa đã tặng ban cho nhân loại một vị Tiền hô! Mai này, “Gioan sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: Gioan sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên.”

Truyền Thông Dòng Tên – JesCom

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.