Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-07

Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-07

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09-07-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Vào ngày mới hôm nay, con mong mỏi được chứng thực niềm tin của con với gia đình, ở nơi làm việc và nơi cộng đồng của con. “Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần” (Mt 10,7). Xin cho con nhận ra điều đó trong từng việc nhỏ bé mà con có thể giúp tha nhân. Cùng với Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hòang, con xin dâng ngày hôm nay cho những gia đình không được sống trong tình yêu thương và sự tôn trọng. Xin Cha cho con trở nên dấu chỉ của những đặc ân này trong chính gia đình của con. Lạy Cha chúng con…
WITH JESUS IN THE MORNING
On this new day, I desire to give testimony of my faith in the family, at work, and in my community. “Go and announce that the kingdom of heaven is at hand” (Matthew 10:7). I ask for the grace to recognize that in every simple gesture I can help others. In union with the Pope’s Worldwide Prayer Network, I offer my day for families that do not live in love and respect. I ask the Lord to help me be a sign of these gifts in my own family. Our Father….
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Đức Tin! Đức Tin! Linh hồn con! Tất cả để thực thi thánh ý Thiên Chúa” (thánh Pauline) Đức tin có thể được nuôi dưỡng theo nhiều phương cách: qua lời cầu nguyện cá nhân, suy niệm, qua Bí Tích Thánh Thể và qua kinh nghiệm sống. Có đức tin không có nghĩa ta sẽ mãi hạnh phúc hay không trải qua thử thách khổ đau. Nhưng hãy luôn vững tin rằng, dù cho thử thách gian lao, ta vẫn có Chúa đồng hành, dù trải qua khổ đau nào, đến cuối cùng ta vẫn mỉm cười lạc quan thôi. Con người ta có lúc cảm thấy buồn tủi, giận dữ hay đau khổ vào một thời điểm nào đó, nhưng chính đức tin khiến chúng ta ý thức rằng những cảm xúc đó chỉ là nhất thời. Nguyện xin Chúa củng cố đức tin của con, xun cho con học cách thực hành và luôn sẵn sàng để thực hiện thánh ý Chúa.
WITH JESUS DURING A DAY
“Faith, faith, my soul! To do only the will of God” (St. Pauline). Faith can be nourished in several ways: through individual prayer, meditation, through the Eucharist, and through life experiences, for example. Having faith does not mean being happy all the time or not suffering trials. But trusting that, despite the storms, God is with me and that, despite the tears, I will smile again. It is human to feel sadness, anger, and anguish at certain times, but it is faith to know that all this is finite. I ask the Lord to strengthen my faith, that I may learn to exercise it and always be ready to fulfill his holy will.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con tạ ơn Chúa vì một ngày đã qua. Giờ đây, con nhìn lại cách con đã khởi đầu và kết thúc ngày sống của mình. Con đã sống với thái độ dâng hiến và sẵn sàng vâng theo ý Chúa hay chưa? Con đã làm được điều gì để đáp lại ý chỉ cầu nguyện mà ĐGH Phanxicô đã giao phó cho Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu? Con có dâng đời mình và hết thảy mọi việc con làm cho Chúa không? Con nhìn lại cách sử dụng mạng internet của mình và tìm ra phương cách thích hợp để trở nên sẵn sàng hơn cho sứ mạng của Chúa Giêsu. Kính Mừng Maria….
WITH JESUS IN THE NIGHT
Give thanks to God for the day. Be aware of how you started and how you are finishing the day. Have you lived in an attitude of offering and availability to God the Father? What have you done to respond to the intention that Pope Francis entrusts us to the Pope’s Worldwide Prayer Network? Do you offer your life and your activities to the Lord? Review your way of living on the Internet and point out a way to grow in availability to the mission of Jesus. Hail Mary…
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 09/08/2022

    CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con hân hoan cùng với toàn thể Hội …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-08-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 08/08/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con xin …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.