Trang nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-07

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-07TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY
12-07-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Tạ ơn Chúa Giêsu cho con thêm một ngày mới sống cùng Ngài, với tất cả những điều bất ngờ mà Ngài dành cho con. “Hôm ấy, Đứa Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ” .(Mt 13,1) Chúa Giê-su giảng dạy đám đông, kể chuyện dụ ngôn, chữa lành người bệnh và đi dạo. Tuy nhiên, có những ngày Ngài đơn giản chỉ rời khỏi nhà và ngồi xuống. Có lẽ đây chính là nguồn cảm hứng của bạn, hãy ngồi một mình với Chúa Cha cùng chiêm niệm về thế gian, con người và thiên nhiên. Nguyện xin Chúa Cha ban cho con một tâm hồn biết chiêm ngắm như Chúa Giêsu. Một trái tim biết nhìn thấy vẻ đẹp của thế gian. Một trái tim luôn sẵn sàng tìm kiếm Thiên Chúa trong tất cả mọi sự. Con xin dâng ngày của con theo ý chỉ của ĐGH trong tháng này. Sáng danh…..

WITH JESUS IN THE MORNING

I give thanks to the Lord for this new day, with all the surprises that the good Jesus has in store for me. “On that day, Jesus went out of the house and sat down by the sea.” (Matthew 13:1) Jesus teaches the crowds, tells parables, heals the sick, and takes walks. However, there are some days when he simply leaves the house and sits down. Perhaps this is your source of inspiration, to sit alone with the Father and contemplate the world, people, and nature. I ask the Lord to give me a contemplative heart like that of Jesus. A heart capable of seeing the beauty of this world. A heart available to find God in all things. I offer my day for the Pope’s intention for this month. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Mỗi ngày con có thể nuôi dưỡng trong tâm hồn: yêu hay ghét, vui hay buồn, tha thứ hay làm tổn thương, biết ơn hay phàn nàn. Hôm nay, xin Chúa gieo những cảm xúc tích cực vào tâm hồn con, con dành ra mười phút duy chỉ để nuôi dưỡng những ý nghĩ lạc quan, hy vọng, sự tử tế, lòng biết ơn và lòng mến, biết mưu cầu tác động tích cực đến tất cả các giờ trong ngày. Trước khi ngủ con kiểm tra lại tất cả thành quả của trải nghiệm đó.  

WITH JESUS DURING A DAY

Every day I have the possibility to cultivate in my heart: love or hate, joy or sadness, forgiveness or hurt, gratitude or complaint. To sow positive emotions in the soil of my life, today, I can spend ten minutes to cultivate only thoughts of optimism, hope, kindness, gratitude and love, seeking to positively impact all other hours of my day. Before going to sleep I should check out all the fruits of that experience.

— ∞  +  ∞ —

Cùng Chúa Giêsu Buổi Sáng

Thiên Chúa mời gọi con khám phá sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời con. Con dành ra ít phút để nhìn lại một tuần qua và rút ra những kinh nghiệm ý nghĩa nhất. Những hỷ niệm nào xảy ra trong con? Con có cảm xúc gì? Con rút ra được bài học nào từ những trải nghiệm đó? Con thưa chuyện với Chúa về những việc con đã trải qua, nguyện xin Ngài nâng đỡ để con khởi đầu một tuần mới. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Every day I have the possibility to cultivate in my heart: love or hate, joy or sadness, forgiveness or hurt, gratitude or complaint. To sow positive emotions in the soil of my life, today, I can spend ten minutes to cultivate only thoughts of optimism, hope, kindness, gratitude and love, seeking to positively impact all other hours of my day. Before going to sleep I should check out all the fruits of that experience.  

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.