Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-07

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-07

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16-07-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Hôm nay, chúng con cử hành mừng lễ Đức Mẹ Cát Minh, con thấy biết ơn vì sứ mạng cao cả của các tu sĩ Cát Minh giữa lòng thế giới. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11, 28). Trong trái tim Cha con được nghỉ ngơi, và chỉ trong Ngài con mới tìm thấy bình an. Cho dù vậy, nếp sống thường ngày làm con lãng quên những chân lý này. Xin Cha dạy con học cách nghỉ ngơi trong Cha. Hôm nay, con sẽ cố gắng dành riêng một thời gian đặc biệt cho Cha. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là cho các gia đình nhận được sự giúp đỡ và đồng hành. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE MORNING

Today we celebrate the feast of Our Lady of Mt. Carmel. I am grateful for the great mission of the Carmelite work in the world. In today’s Gospel, Jesus says: “Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest” (Matthew 11:28). In the Lord my heart rests, only in him do I find peace. Even so, the routine of daily life often makes me forget these truths. I ask the Lord to teach me how to rest in him. Today I will try to give him a special time. Through Our Lady’s intercession, I offer this day for the Pope’s intention for this month: For families, so that they can be helped and accompanied. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Hãy chú ý những điều Mẹ Maria làm, bắt chước Mẹ…và Thiên Chúa nhân lành sẽ ban thưởng cho lòng tin của bạn” (thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu). Mẹ Maria đến để gặp gỡ chúng ta trong những thời khắc phiền muộn nhất và cầu bầu cùng Chúa Giêsu, để ân sủng của Ngài tuôn đổ trên chúng ta. Ân sủng Chúa giúp chúng ta vượt qua thử thách cuộc sống, vượt qua mọi cuộc chiến chống lại sự dữ. Mẹ luôn luôn dẫn dắt chúng ta cầu nguyện liên lỉ và thay đổi cách ứng xử của chúng ta. 

Lạy Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của con, xin giúp con đặt trọn niềm tin vào Chúa Giêsu, dõi theo Mẹ, thanh tẩy tư tưởng và hành động của con để yêu và phục vụ Con dấu yêu của Mẹ trong mọi việc.

 

WITH JESUS DURING A DAY

“Pay attention to what Mary does; imitate her…and that God of goodness will reward your faith” (St. Therese of Lisieux). Mary comes to meet us to help us in times of great distress and to intercede for us before Jesus, so that his grace may be poured out on us. His grace helps us to overcome life’s challenges, to overcome all battles against evil. Mary always guides to pray incessantly and to change our conduct. Mother of God and mine, I ask you to help me to be faithful to Jesus, to follow in your steps and to purify my intentions and actions, in order to love and serve your Beloved Son in everything.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dâng lời tạ ơn Chúa vì mọi ân sủng con đã lãnh nhận hôm nay, cùng nhớ lại những khoảnh khắc đau đớn hay buồn tủi. Con có làm tổn thương ai đó hôm nay không? Chúng ta vẫn thường làm tổn thương người chúng ta yêu mến. Làm thế nào để con có thể sửa chữa những thiệt hại mà con đã gây ra? Ngày mai, con sẽ cố gắng thực hiện cử chỉ yêu thương đối với người mà con đã làm tổn thương. Kính mừng…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Give thanks to God for any graces you received today. Become aware of the painful or sad times of the day. Did you hurt someone today? We usually hurt those we love. How could you repair the damage caused? Tomorrow, try to extend a gesture of love to someone that you hurt. Hail Mary…   

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-04-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 23/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Trong thời khắc bắt …

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 22/06/2022

        CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con xin tạ ơn …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.