Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-07

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-07


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20
-07-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Tạ ơn Cha vì con được trao cơ hội để sống thêm một ngày với Cha. Nguyện xin Cha cho con có thể nhìn thấy Chúa Giê-su ngang qua những người con gặp gỡ. Xin cho con thấy được những điều tốt đẹp nhất nơi người thân cận con, nhận ra lòng tốt bên trong con người họ, và hy vọng. Hiệp cùng Mạng Lưới Cầu Nguyện toàn cầu của ĐGH, con cầu nguyện cho các gia đình, để họ được đồng hành và giúp đỡ. Sáng Danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

I give thanks God for the opportunity to live another day together with him. I pray that I may be able to see Jesus in all those whom I encounter. May I see the best in my neighbor, recognizing in them kindness and hope. In union with the Pope’s Worldwide Prayer Network, I pray for families, that they may be helped and accompanied. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Tình bạn là gì? Đó là biểu hiện của một tình yêu trong sáng và không vụ lợi, là sửa sai cho nhau khi cần thiết, là cảnh báo cho nhau trước những mối nguy, vui mừng trước hạnh phúc của bạn, là một bờ vai để bạn ngả đầu khi đau khổ, và những lần nâng đỡ khi bạn túng quẫn. Tình bạn của Chúa Giê-su thật đẹp biết bao!

Con cầu xin với Chúa rằng con có thể học được từ tình bạn của con với Ngài, để con trở thành một người bạn tốt với người khác.”

WITH JESUS DURING A DAY

What is friendship? It is the manifestation of pure and disinterested love, which corrects when necessary, alert in the face of danger, rejoices in the happiness of the other, offers your shoulder in suffering, and helps in times of distress. So good is the friendship of Jesus! I pray that I may learn from Jesus’ friendship with me that I may be a good friend to others.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con lắng đọng lòng mình một chút vào lúc cuối ngày, và dâng lời tạ ơn Chúa vì mọi điều đã xảy ra hôm nay. Con đã đối xử với người thân cận như thế nào? Con có nhớ những điều làm con phiền lòng hay khiến con tức giận không? Con còn giữ mối hận thù nào trong lòng? Con nhìn sâu vào tim mình, và buông bỏ những điều khiến tâm hồn con mất bình an. Con viết xuống trang giấy những điều con khám phá ra được, và con dâng hết thảy lên Chúa. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Pause for a moment to end the day. Give thanks for everything that happened today. How did you treat your neighbor? Do you remember anything that disturbed you or caused anger in your heart? Do you hold any grudges? Look within your heart and release what doesn’t help you have a peaceful soul. Take note of what you discover and give it all to God. Hail Mary…  

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao. 

Kiểm tra tương tự

“Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng” (Ngày 20 tháng 10 năm 2021 -Thứ tư, sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên)

  “Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng” (Lc 12, 39-48)   39 Anh em …

Mến Yêu Hằng Ngày, 19-10-2021

🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀 ⏰Thứ 3, 19-10-2021⏰ (Lc 12,35-38) “Anh em hãy thắt lưng cho …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.