Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-07

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-07


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 2
3-07-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con tạ ơn Cha những con được lãnh nhận trongngày hôm nay. Hãylại trong Thầy như Thầylạitrong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinhhoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũngthế, nếu khônglại trong Thầy.” (Ga 15,4) Xin cho con lớn lên trong sự kết hiệp với Cha, để con thể trao ban cho tha nhân những con đã lãnh nhận. Hiệp cùng MạngLưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của ĐGH dâng ngày củacon cho các gia đình hôm nay, để các gia đình được đồnghành bằng tình yêu, sự tôn trọng dẫn dắt. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

I give thanks to the Lord for this day and all the gifts that come with it. “Just as a branch cannot bear fruit on its own unless it remains on the vine, so neither can you unless you remain in me” (John 15:4). I ask God to help me to grow in union with him so that I can take what I receive from him to others. I join the Pope’s Worldwide Prayer Network and offer my day for today’s families, to be accompanied with love, respect and guidance. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Làm đẹp lòng Chúa làm những việc tốt lành, hànhđộng đúng đắn, đặt tình yêu vào tất cả mọi việc. Từnhững việc cỏn con đến cả những thử thách lớn lao hơn.
Xin cho con thói quen dâng lên Chúa mọi việc con làm, trước khi con bắt đầu một việc , xin cho con biếtxem xét rằng: liệu mỗi việc con làm hài lòng Trái timThiên Chúa không? Đây cách làm đơn giản nhưng hiệuquả để làm đẹp lòng Chúa.

WITH JESUS DURING A DAY

Pleasing God is synonymous with doing good, acting righteously and putting love in all my works. It is so easy and yet so challenging! May I get into the habit of offering all my actions to the Lord before putting them into practice, examining whether each one is pleasing to his Heart. This is a simple and effective way of doing good.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhìn lại ngày sống hôm nay nghĩ về mọi điềuđã xảy ra. Ai cần bàn tay con nâng đỡ, lời nói ủi an, mộtchiếc ôm, một nụ cười, hay chỉ đơn giản một sự hiệndiện? Ai gương mặt của Thiên Chúa đến với con hômnay? Con thể làm cho Thiên Chúa hiện diện nơi đờisống của người khác không? Con xin dâng cuộc đời con cho Chúa, sẵn sàng phục vụ anh em co vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Review your day and think about all that happened. Who needed your hands, your word, a hug, your smile, or your presence? Who was the face of God for you today? Could you make God present in the lives of others? Offer your life to God and prepare to serve your neighbor tomorrow. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao. 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-06-2022

        ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 27/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-06-2022

 ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 26/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Khởi đầu ngày …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.