Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-07

Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-07

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27-07-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con tạ ơn Cha vì ngày mới lại đến, chúng con được mời gọi xây dựng Vương quốc của hòa bình và hy vọng. Đời sống thiêng liêng cần học hỏi chậm rãi và kiên trì, với những khoảnh khắc của cầu nguyện và thinh lặng, và kết quả thường không mang đến trái ngọt ngay lập tức. Nhưng qua quá trình đào luyện, trái tim được gọt dũa và dần xây nên căn nhà tạm cho Thánh Thần Chúa ngự đến. Hôm nay con hiệp cùng ĐGH, xin dâng lên Cha lời cầu nguyện cho các gia đình. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

I give thanks to the Lord for another day, in which we are called to build a Kingdom of peace and hope. Spiritual life is slow and patient learning, with moments of prayer and silence, which often do not bear immediate fruit. Only through this process is it possible to shape the heart and to make room for the Spirit of God. Uniting myself to the Pope’s intention for this month, I offer my day for all families. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Xin cho những hoạt động ngày qua ngày của con sẽ rèn đúc con các đức tính nhân bản, can đảm, hy vọng, tín thác, công bình và từ ái. 

Can đảm để tiến bước về phía trước cùng những dự địn dù cho còn nhiều thử thách.

Hy vọng để vun trồng lạc quan và làm mọi điều cần thiết để đạt được mục tiêu.

Tín thác để hoàn thành các việc cần thiết, tin tưởng rằng Chúa sẽ giúp đỡ và Người sẽ ra tay vào đúng thời điểm.

Công bình để kiên định trong lời nói và việc làm, để không gây tổn thương bất kỳ ai

Từ ái để quảng đại và cởi mở với mọi người, cũng như những điều ngỡ ngàng họ gặp trên con đường tiến bước.

WITH JESUS DURING A DAY

May my day-to-day activities allow me to exercise the virtues of courage, hope, faith, justice and charity. Courage to move forward with my projects, despite the challenges. Hope to cultivate optimism and take the necessary actions to achieve my goals. Faith to take the necessary steps, trusting that the Lord also helps me and acts at the right time. Justice to be consistent between my speaking and acting, without harming anyone. Charity to be generous and open to people and the surprises they encounter along the way..

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con khép lại ngày sống trong sự thinh lặng, và dâng lời cảm tạ Chúa về những điều con được cảm nghiệm hôm nay. Con nghĩ lại một ngày và tất cả những việc con đã làm. Trong mọi hoạt động con có cảm thấy bình an không? Hay có lúc nào con đánh mất đi sự bình an? Những việc làm nào đem đến những điều tốt đẹp nhất cho con? Có điều gì khiến con nói ra lời xin lỗi? Ngày mai con quyết tâm sống gần gũi với Chúa Giê-su hơn. Kính mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

End your day in silence. Thank God for everything you experienced. Think about the day and all that you did. In what activities did you feel at peace? In which ones did you lose peace? Which activities bring the best out of you? Is there anything you need to apologize for? Resolve to stay close to Jesus tomorrow. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

 

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 20-10-2021

🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀 ⏰Thứ 4, 20-10-2021⏰ (Lc 12,39-48) Anh em hãy biết điều này: …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-10-2021

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/10/2021 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Chúa, con …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.