Trang Nhà / ___CẦU NGUYỆN / Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-08

Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-08

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02-08-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Thật vui mừng biết bao khi một ngày Chúa Nhật mới lại bắt đầu trong tình hiệp nhất với Chúa Giê-su. Lạy Chúa, xin giúp con biết hoàn toàn tín thác vào Chúa. Xin cho con biết đặt mọi sự trong bàn tay quan phòng của Ngài và nhận ra rằng con chỉ cần có Chúa mà thôi. Con xin dâng ngày mới hôm nay và cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là xin cho những người đang sống và làm việc trên biển, trong đó có các thủy thủ, ngư dân và gia đình của họ luôn được bình an. Sáng danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

What a joy to be able to live another Sunday day in union with the good Jesus. I ask the Lord to help me to have complete trust in him. May I put everything in his hands and know that only God is enough for me. I offer this day for Pope Francis’ intention for this month, praying for all the people who work and live by the sea, including sailors, fishermen and their families. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Có đôi khi, thay đổi là cách để sinh tồn, bởi chúng ta không thể nào mong đợi nhận được nhiều kết quả khác nhau khi chỉ làm những điều tương tự.
Xin cho con luôn sẵn sàng đón nhận những thay đổi và những điều mới mẻ mà cuộc sống mang lại. Lạy Chúa, xin hãy mở rộng tâm hồn và thần trí của con, để con biết học hỏi những lời dạy mới, vượt qua những giới hạn của mình và sống những trải nghiệm mới. Xin cho con biết nắm lấy tay Ngài mà tìm đến bến bờ mới và can đảm đối mặt với những thách thức của cuộc sống này.

WITH JESUS DURING A DAY

Changing, sometimes, is a matter of survival, because you cannot expect different results by always doing the same things. May I put myself on standby to welcome the changes and news that life brings me. I ask the Lord to open my mind and heart to learn new teachings, overcome my limits and live new experiences. May I cross to the other bank hand in hand with him and have the courage to face life’s challenges.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tìm một nơi yên tĩnh, hít thở thật sâu và bình tâm lại. Những sự việc nào trong ngày hôm nay đã làm con hạnh phúc? Con có cảm thấy mình được ai đó yêu thương và tôn trọng không? Con xin níu giữ những ý nghĩ đó một đôi phút ngay lúc này. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì những điều tốt đẹp đến với con trong ngày hôm nay. Con xin nhìn nhận lại bản thân con, để ngày mai chuẩn bị mang tình yêu của Chúa trong trái tim con trao tặng cho những người xung quanh. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Find a quiet place and breathe deeply, letting your heart quiet down. What events made you happy today? Did you feel loved, esteemed or valued by someone? Remain with those thoughts for a few minutes. Give thanks to God for all the good things of the day. Prepare yourself for tomorrow to carry God’s love in your heart to give to others. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-04-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 23/06/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Trong thời khắc bắt …

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 22/06/2022

        CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con xin tạ ơn …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.